Zbliżający się okres wznowień ubezpieczeń rzeczoznawców majątkowych to dobra okazja, aby przejrzeć zakres swojej ochrony zawodowej. Wszystko zależy od czynności, które faktycznie wykonuje rzeczoznawca. W większości przypadków wystarczająca ochronę zapewnia polisa obowiązkowa, jednak niektórzy rzeczoznawcy powinni rozszerzyć zakres ochrony.

Szersza ochrona z OC dobrowolnym

Dobrowolne ubezpieczenie OC  daje rzeczoznawcom dodatkową ochronę nie tylko poprzez nadwyżkę sumy ubezpieczenia obowiązkowego, ale także – tylko w programie dla PFSRM – rozszerzenie o szkody powstałe na skutek wykonywania dodatkowych czynności:

  • czynności wyceny środków trwałych nie związanych trwale z nieruchomością;
  • czynności wyceny środków niskiej wartości nie związanych trwale z nieruchomością;
  • czynności polegające na kontroli inwestycji i inspekcji nieruchomości;
  • ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego nieruchomości budynków i budowli.

Dotyczy to także czynności wyceny majątku ruchomego obejmującego, m.in.

  • linie produkcyjne,
  • maszyny,
  • urządzenia jako pojedyncze urządzenia,

nie związane z nieruchomością, mogące stanowić odrębny przedmiot własności od nieruchomości, na terenie której są zlokalizowane.

Zabezpiecz swoje dokumenty

Nie trzeba przekonywać, że dokumenty to podstawa w pracy rzeczoznawcy. Dlatego warto także rozważyć wykupienie rozszerzenia ochrony na wypadek ich utraty. Ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność w przypadku zniszczenia, uszkodzeniu lub zgubieniu dokumentów powierzonych rzeczoznawcy, w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. W dobrowolnym OC jest to dodatkowa opcja. Można określić wysokość sumy ubezpieczenia, ale maksymalnie do 100 tys. złotych.

Z zakresu wyłączone są dokumenty o charakterze kolekcjonerskim lub zabytkowym. Odszkodowanie może zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów poniesionych na odtworzenie zniszczonych dokumentów.

Druga suma, więcej korzyści

Warto zwrócić uwagę jak działa suma ubezpieczenia. Wielu rzeczoznawców szukając ochrony na wyższe sumy, zwiększa ich wartość na polisie obowiązkowej. Tymczasem korzystniejszym rozwiązaniem może być  zawarcie ubezpieczenia dobrowolnego. Dlaczego? Ponieważ zadziała także, gdy ubezpieczony wyrządzi szkodę objętą zakresem podstawowego ubezpieczenia. Jak to działa w praktyce?

Przykładowo, w wyniku błędu rzeczoznawcy ubezpieczyciel stwierdził jego odpowiedzialność i zdecydował o wypłacie odszkodowania. Niestety wartość szkody okazała się wyższa od sumy na polisie obowiązkowej. W takiej sytuacji rzeczoznawca resztę odszkodowania musiałby pokryć z własnej kieszeni. Jeśli jednak ma także dobrowolne OC, brakująca część kwoty zostanie wypłacona właśnie z tej polisy. Rzecz jasna tylko do sumy na jaką została zawarta.

W ten sposób poza rozszerzoną ochroną w OC dobrowolnym, rzeczoznawca zyskuje także wyższy poziom ochrony w zakresie OC obowiązkowego. Na polisie dobrowolnej  sumę można wybrać od 100 tys. zł aż do 10 mln zł.

Jak się ubezpieczyć?

Program ubezpieczeń PZU w iExpert to jedyna oferta dla rzeczoznawców w pełni dostępna online. Złożenie wniosku trwa kilka minut, a polisa jest wysyłana na skrzynkę email. Ubezpieczony otrzymuje także praktyczny certyfikat potwierdzający zawarcie polisy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzenie musi być załączone do każdego operatu.

Ponieważ OC dobrowolne rozszerza zakres OC obowiązkowego, to elektroniczny wniosek można złożyć tylko razem z wnioskiem o obowiązek. Jeśli rzeczoznawca ma już polisę podstawową, to ochronę może rozszerzyć w dowolnym momencie. Jednak w takiej sytuacji wymaga to bezpośredniego kontaktu z naszym doradcą. Warto zapamiętać, że ochrona ubezpieczenia zakończy się także w chwili wygaśnięcia polisy obowiązkowej.

Poznaj szczegóły i oblicz składkę>