Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

Nowa oferta OC doradcy podatkowego w PZU

Nie zawsze warto chodzić utartymi ścieżkami. Potwierdzeniem tego jest nowa oferta ubezpieczeń zawodowych w PZU skierowana do Doradców Podatkowych. Nowy program, gwarantuje ochronę wszystkim wykonującym czynności doradztwa podatkowego na bardzo konkurencyjnych warunkach i obejmuje cztery produkty.

  • obowiązkowe OC doradców podatkowych i podmiotów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem,
  • uzupełniające OC,
  • nadwyżkowe OC w wariancie Act Committed,
  • nadwyżkowe OC w wariancie Claims Made.

Niższe składki za OC

Program ubezpieczeń przygotowany dla doradców podatkowych różni się przede wszystkim poziomem składek i zakresem ochrony.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC doradcy podatkowego jest tańsze o około 25% od ofert dostępnych za pośrednictwem samorządu zawodowego. Dodatkowo ma rozszerzony próg dostępności, tj. ubezpieczenie obejmuje wszystkie podmioty, które zatrudniają 12 doradców podatkowych, a ich dochód nie przekracza 5 mln w roku ubiegłym. Co ważne ubezpieczenie OC doradcy podatkowego obejmuje swym zakresem także radców prawnych, adwokatów i rzeczników patentowych.

Ubezpieczenie obowiązkowe OC doradcy podatkowego i kancelarii podatkowych wyróżnia się także tym, że ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu w przypadku szkody, która nastąpiła wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego Dowiedz się więcej o regresie >

Doradcy podatkowi zainteresowani szerszą ochroną wykupić ochronę na wyższe sumy gwarancyjne. W ofercie PZU dostępnej za pośrednictwem iExpert.pl dostępnych jest aż 9 wariantów sum gwarancyjnych, z których najwyższa wynosi ponad 1 milion zł (250 tys. euro).

Oblicz składkę OC doradcy podatkowego w PZU >>

Ubezpieczenie uzupełniające

Uzupełniające ubezpieczenie Doradców Podatkowych w PZU zwiększa zakres czynności, które w ramach umowy podlegają ubezpieczeniu. Przeznaczone jest dla doradców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego.

Ochrona obejmuje m.in. obliczanie wynagrodzeń, premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, obliczanie składek i prowadzenie dokumentacji na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FP, FGŚP, PFRON, kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.

Co ważne ubezpieczenie w iExpert.pl jako jedyne na rynku nie ma zapisów o franszyzie redukcyjnej. Zatem w przypadku wystąpienia szkody ubezpieczyciel nie potrąci przy wypłacie żadnej części należnego odszkodowania.

Oblicz składkę za OC uzupełniające z PZU >>

Dwa warianty polisy nadwyżkowej

Doradcy podatkowi i kancelarie podatkowe szukające pełnej ochrony mogą wykupić dodatkowe zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia nadwyżkowego. W iExpert.pl polisa nadwyżkowa dostępna jest w dwóch wariantach – Act Commited i Claims Made, co pozwala dopasować ochronę do faktycznie wykonywanych czynności czy skali świadczonych usług.

Wydłużona ochrona, czyli wariant Act Commited

Wariant Act Committed umożliwia zawarcie polisy nawet na sumę 4 mln zł i obejmuje pracowników i praktykantów. Składka za ubezpieczenie doradcy podatkowego w tym wariancie zaczyna się od 525 zł za rok. Co ważne ubezpieczenie gwarantuje wydłużony okres ochrony, co oznacza, że szkoda może być zgłoszona także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie powodujące szkodę zaszło w okresie trwania ubezpieczenia – jedynym ograniczeniem są terminy przedawnień roszczeń wynikających z k.c.

OC nadwyżkowe doradcy podatkowego w wariancie Act Committed >>

Ochrona czynności w Claims Made

Niedostępny nigdzie poza iExpert.pl wariant Claims Made w PZU umożliwia zawarcie ubezpieczenia nawet na sumę 5 mln. Co ważne ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem podwykonawców. Dodatkowo ochroną można objąć także ochronę dokumentów  – m.in. zniszczenie, uszkodzenie, zaginięcie.  OC nadwyżkowe posiada bardzo atrakcyjną składkę – zaczyna się od 900 zł. Uwaga – warunkiem działania polisy jest jej kontynuacja.

Każde z ubezpieczeń można zawrzeć przez internet, poprzez intuicyjny system transakcyjny. Online można zarówno obliczyć składkę i złożyć wniosek o ubezpieczenie.

OC nadwyżkowe doradcy podatkowego w wariancie Claims Made >>

 

Masz wątpliwości jak dopasować ubezpieczenie do wykonywanych czynności? Nasz Doradca odpowie na wszystkie pytania:

Małgorzata Tomala
tel.: 22 646 42 42
tel.: 22 100 26 28
e-mail: malgorzata.tomala@iexpert.pl

23.12.2015 godz. 11:57
Komentarze: 0

Dodaj komentarz