Co więcej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC?

W ramach obowiązkowego OC każdy architekt może korzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej. Jest to rozwiązanie, które ma pomóc w razie wystąpienia szkody i powstania roszczenia. Obejmuje pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez adwokatów i radców prawnych, honorariów rzeczoznawców i biegłych sądowych, a także opłaty sądowe i skarbowe.

Zakres OC podstawowego został rozszerzony o czynności architekta związane z powołaniem na biegłego sądowego.
W związku z brexitem w warunkach ubezpieczenia zostało także uwzględnione terytorium Wielkiej Brytanii. Architekci pracujący na wyspach będą więc cały czas objęci ochroną.

Gwarancja pełnej ochrony z OC pracowni

OC pracowni architektonicznej i projektowej jest ważne przy wykonywaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej z udziałem podwykonawców. Duża część szkód powstaje w wyniku błędów popełnionych przez branżystów, za które odpowiedzialność ponosi architekt lub biuro projektowe (jako strona umowy cywilno-prawnej względem inwestora).

Zniżki dla dużych i małych pracowni

W tym roku utrzymana została zniżka 50% na OC pracowni. Aby z niej skorzystać trzeba jednak spełnić trzy warunki:

  1. prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą,
  2. wypełnić wniosek o OC pracowni podczas składania wniosku o obowiązkowe OC,
  3. suma gwarancyjna w ramach promocji nie może przekroczyć 500 tys. zł.

PZU utrzymało także niższe składki dla dużych pracowni. Będą one teraz mogły wybrać wyższe sumy gwarancyjne, bez konieczności indywidualnej wyceny ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie utraty dochodu z ochroną w razie zachorowania z powodu Koronawirusa

PZU przygotowało dla architektów specjalną ofertę ubezpieczenie utraty dochodu. Polisa gwarantuje rekompensatę finansową, jeśli w wyniku wypadku lub choroby architekt nie może wykonywać swojego zawodu. Ochrona obejmuje również zachorowania na COVID-19, niezależnie od ogłoszonej sytuacji wyjątkowej. Więcej>>

Masz zaległości? Stracisz przywileje

Przed wznowieniem polisy warto do 14 kwietnia uregulować zaległości. W przeciwnym razie system uniemożliwi złożenie wniosku. Każdy architekt może sprawdzić stan swojego konta. Wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie www.izbaarchitetkow.pl. Informacji o stanie konta udzielą także konsultanci iExpert.pl, pod numerem tel. 22 646 42 42.

Wniosek złożysz online

W systemie IARP został udostępniony elektroniczny wniosek. Wystarczy wejść na stronę www.izbaarchitektow.pl i zalogować się na swoje konto (login to numer przynależności do Okręgowej Izby). Prawidłowe złożenie wniosku zostanie potwierdzone e-mailem, w którym będzie także podany numer konta bankowego. Składkę należy opłacić w ciągu 10 dni.

Po zaksięgowaniu składki w systemie dostępny będzie certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Robert Popielarz

tel. 608 006 160
robert.popielarz@iexpert.pl