Jak działa ubezpieczenie od utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu zapewnia wypłatę świadczenia w razie trwałej lub czasowej niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem lub chorobą, trwającej minimum 30 dni. Świadczenie jest wypłacane od 1 lub 31 dnia zwolnienia, w zależności od wybranego wariantu.

Do wyboru są trzy sumy ubezpieczenia:

• 60 tys. zł
• 120 tys. zł
• 180 tys. zł

W przypadku trwałej niezdolności do pracy, całość kwoty wypłacana jest od razu. Suma ubezpieczenia nie jest uzależniona od dochodów i pobieranego zasiłku chorobowego. Ochrona działa także w czasie epidemii, w razie zachorowania na covid-19.

 

Jak działa ubezpieczenie utraty dochodu w czasie epidemii?

Epidemia nie jest wyłączona z zakresu ochrony ubezpieczenia, dlatego w razie choroby spowodowanej zakażeniem koronawirusem świadczenie zostanie wypłacone na takich samych warunkach jak w przypadku każdej innej choroby.

Warunkiem wypłaty świadczenia jest poświadczenie niezdolności do pracy na podstawie zwolnienia lekarskiego lub decyzji jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej o izolacji z powodu pozytywnego testu na obecność koronawirusa.

Świadczenie jest wypłacane po dostarczeniu potwierdzenia przebywania na zwolnieniu lekarskim/izolacji do ubezpieczyciela. Szkodę należy zgłosić do 14 dni od daty wystawienia pierwszego zwolnienia, które może być przedłużane i dotyczyć różnych jednostek chorobowych. Ważne aby całościowo okres zwolnienia nie był krótszy niż 30 dni. Do tego okresu nie wlicza się kwarantanny, w czasie której nie została stwierdzona choroba, a przebywanie na niej jest jedynie skutkiem podejrzenia zakażenia.

Przy zakupie ubezpieczenia nie obowiązuje okres karencji, ochrona działa od następnego dnia od zakupu wniosku. Należy jedynie pamiętać o wyłączeniu chorób powstałych, zdiagnozowanych i leczonych w ciągu 6 miesięcy przed zakupem polisy. Wszystkie wyłączenia znajdują się w klauzuli uzupełniającej do OWU. Sprawdź»

 

Kto może się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie obejmuje określoną listę zawodów:

adwokaci
architekci
biura rachunkowe
doradcy podatkowi
fizjoterapeuci
inżynierowie budownictwa
lekarze/ lekarze dentyści
lekarze weterynarii
pielęgniarki/ położne
pośrednicy nieruchomości
psychologowie/ psychoterapeuci
radcy prawni
rzeczoznawcy majątkowi
zarządcy nieruchomości

Z oferty może skorzystać każda osoba uprawniona do wykonywania w/w zawodów, bez względu na formę zatrudnienia, zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek, jak i zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub zlecenie.

Wysokość składki zależy od wybranego wariantu oraz sumy ubezpieczenia i nie jest uzależniona od poziomu dochodów ani pobieranych zasiłków chorobowych.

 

Składkę roczną można rozłożyć na 2,4 lub 12 rat. Wniosek jest dostępny online.

 

Sprawdź ofertę»

 

Masz pytania? Zadzwoń

502 913 621