Co jest objęte ochroną ubezpieczenia dobrowolnego?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego obejmuje szkody, które mogą powstać w związku z szacowaniem wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem..

Dobrowolne ubezpieczenie OC nie tylko zwiększa sumę gwarancyjną z polisy obowiązkowej, nawet o 10 mln zł, ale także obejmuje ochroną OC szkody powstałe wskutek wykonywania działalności w zakresie nie wskazanym ustawie o gospodarce nieruchomościami, czyli:

• czynności wyceny środków trwałych nie związanych trwale z nieruchomością
• czynności wyceny środków niskiej wartości nie związanych trwale z nieruchomością
• czynności polegające na kontroli inwestycji i inspekcji nieruchomości
• ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego nieruchomości budynków i budowli

Teraz zakres został rozszerzony o szkody powstałe wskutek wykonywania dodatkowej działalności obejmującej czynności wyceny majątku ruchomego obejmującego, m.in. linie produkcyjne, maszyny, urządzenia jako pojedyncze urządzenia, nie związane z nieruchomością, mogące stanowić odrębny przedmiot własności od nieruchomości, na terenie której są zlokalizowane.

Rozszerzenie zakresu ochrony nie wpływa na dotychczasową wysokość składki i nie wymaga aneksowania wcześniej zawartej polisy.

Inspekcja Handlowa sprawdza polisy rzeczoznawców

Znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami zobowiązuje rzeczoznawców do dołączenia do operatu szacunkowego lub umowy o dokonanie wyceny nieruchomości kopii dokumentu ubezpieczenia obowiązkowego OC. W iExpert.pl, wraz z polisą, rzeczoznawca otrzymuje certyfikat zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia, który jako dokument potwierdzający również może zostać dołączony do operatu.

Niewywiązanie się z ustawowego obowiązku grozi karą nałożoną przez Inspekcję Handlową w wysokości 10 000 zł.

Jak wynika z raportu UOKiK opublikowanego po ostatnich kontrolach Inspekcji Handlowej, nadal część przedsiębiorców nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia lub nie dołącza kopii polisy do umowy. W wyniku kontroli łącznie nałożono kary w wysokości 49 509, 92 zł. UOKiK informuje, że takie kontrole będą kontynuowane.

Przypominamy, że w iExpert ubezpieczenie można zawrzeć przez internet w kilka minut, bez wychodzenia z domu. Koszt rocznej ochrony zaczyna się już od 133 zł, a polisa wraz z certyfikatem wysyłana jest na email.

Rzeczoznawca może ubezpieczyć swój dochód

Niezależnie od posiadanego ubezpieczenia OC oraz formy zatrudnienia, tylko w iExpert.pl rzeczoznawca majątkowy może również ubezpieczyć się od utraty dochodu. Dzięki temu, w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą, rzeczoznawca otrzyma świadczenie, nawet 537 zł dziennie. Świadczenie w zależności od wybranego wariantu wypłacane jest od 1 lub 31 dnia zwolnienia, także w razie zachorowania na Covid-19.

Niezależnie od poziomu dochodów można wybrać jedną z trzech sum gwarancyjnych:

  • 60 tys. zł
  • 120 tys. zł
  • 180 tys. zł

Ubezpieczenie działa także w razie ciężkich zachorowań oraz trwałej niezdolności do pracy.

Warunki otrzymania świadczenia są bardzo proste, wystarczy niezdolność do pracy, trwająca minimum 30 dni i potwierdzona zwolnieniem lekarskim lub decyzją o izolacji z powodu potwierdzenia dodatniego testu na koronawirusa, wydaną przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wniosek jest dostępny online, a jego złożenie nie wymaga wypełniania ankiety medycznej. Ochrona działa od następnego dnia od zawarcia ubezpieczenia, bez okresu karencji.

W czasie panującej pandemii to dodatkowa forma zabezpieczenia na wypadek utraty dochodu.

 

Sprawdź ofertę»

 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

Lidia Machalska
Kom: 502 913 541