Świadectwa energetyczne obowiązują w Polsce od kilku lat i dotyczą budynków wybudowanych po 2009 roku. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i prawie budowlanym wprowadza obowiązek sporządzania świadectw dla każdego budynku (również tych wybudowanych przed 2009) indywidualnego czy wielorodzinnego już w 2023 roku.

Nowością jest także wprowadzenie obowiązkowych świadectw dla inwestorów indywidualnych. Od nowego roku kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Przyjęte właśnie przepisy dostosowują polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Rozwiązania te wynikają także z konieczności poprawy skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce.

Osobne ubezpieczenie OC

Każda osoba sporządzający certyfikaty musi zawrzeć obowiązkową polisę odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie. Naturalnie dotyczy to także rzeczoznawców majątkowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności związanych ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania osób, sporządzających świadectwa w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia OC zawierane jest na rok, a minimalna suma gwarancyjna, w odniesieniu dla jednego zdarzenia wynosi 25.000 euro. Składka wynosi dokładnie 100 zł za rok ochrony. Szczegółowe zapisy rozporządzenia Ministra Finansów można sprawdzić tu, więcej >

Polisę kupisz online

Ubezpieczenie można kupić w ramach programu PZU dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Wniosek dostępny jest online, ale można go złożyć tylko równocześnie przy składaniu wniosku o obowiązkowe OC rzeczoznawcy. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w okresie wznowień ubezpieczeń rzeczoznawców, który przypada na przełomie roku.

W przypadku, gdy ubezpieczony ma już polisę rzeczoznawcy i chce się dodatkowo ubezpieczyć, prosimy o kontakt z naszym doradcą odpowiedzialnym za obsługę programu ubezpieczeniowego PFSRM.
Po zebraniu niezbędnych danych doradca wystawi osobną polisę i wyśle ją na podany adres email.

W razie pytań proszę o kontakt:

Lidia Machalska

tel. 502 913 541
e-mail: lidia.machalska@iexpert.pl