Warianty ubezpieczenia utraty dochodu

Warunkiem wypłaty świadczenia jest niezdolność do pracy, trwająca minimum 30 dni i poświadczona zwolnieniem lekarskim lub, w przypadku izolacji, decyzją wydaną przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Świadczenie jest wypłacane od 1 lub 31 dnia niezdolności do pracy, w zależności od wybranego wariantu. Na wysokość dziennego świadczenia wpływa również wybrana suma ubezpieczenia:

• 60 tys. zł
• 120 tys. zł
• 180 tys. zł

W przypadku trwałej niezdolności do pracy, całość kwoty wypłacana jest od razu. Suma ubezpieczenia nie jest uzależniona od dochodów i pobieranego zasiłku chorobowego.

Jak działa ubezpieczenie utraty dochodu w czasie pandemii koronawirusa?

Pandemia nie wpływa na działanie ubezpieczenia, warunki wypłaty świadczenia są takie same jak w przypadku innych chorób.

Świadczenie jest wypłacane po dostarczeniu potwierdzenia przebywania na zwolnieniu lekarskim/izolacji do ubezpieczyciela. Szkodę należy zgłosić do 14 dni od daty wystawienia pierwszego zwolnienia, które może być przedłużane i dotyczyć różnych jednostek chorobowych. Ważne aby całościowo okres zwolnienia nie był krótszy niż 30 dni. Do tego okresu nie wlicza się kwarantanny, w czasie której nie została stwierdzona choroba, a przebywanie na niej jest jedynie skutkiem podejrzenia zakażenia.

Przy zakupie ubezpieczenia nie obowiązuje okres karencji, ochrona działa od następnego dnia od złożenia wniosku. Należy jedynie pamiętać o wyłączeniu chorób powstałych, zdiagnozowanych i leczonych w ciągu 6 miesięcy przed zakupem polisy. Wszystkie wyłączenia znajdują się w klauzuli uzupełniającej do OWU. Sprawdź»

Kto może się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie obejmuje określoną listę zawodów medycznych:

• fizjoterapeuci
• lekarze/ lekarze dentyści
• lekarze weterynarii
• pielęgniarki/ położne
• ratownicy medyczni

Z oferty może skorzystać każda osoba uprawniona do wykonywania w/w zawodów, bez względu na formę zatrudnienia, zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek, jak i zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub zlecenie.

Jak kupić ubezpieczenie?

Wniosek jest bardzo prosty i dostępny online, nie wymaga wypełniania ankiety medycznej ani zaświadczenia o stanie zdrowia. Wystarczy wybrać wariant oraz sumę ubezpieczenia.

Dziennie można otrzymać nawet 537 zł, a roczny koszt ubezpieczenia zaczyna się już od 226 zł.

Składkę można rozłożyć na 2,4 lub 12 rat, bez żadnych dodatkowych kosztów.

 

 

Sprawdź ofertę»

 

Masz pytania? Zadzwoń

502 913 541