Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

Obowiązkowe OC Agencji Ochrony już w 2014 r.

Nowe warunki obowiązkowego ubezpieczenia firm świadczących usługi ochrony osób i mienia.
Od 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie nowe przepisy regulujące zasady obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Obowiązek ubezpieczenia wynika z art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145,poz. 1221, z późn. zm) Nowe regulacje dotyczące w/w ubezpieczenia zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2013 r. pod pozycją 1550.

W praktyce oznacza to, że od nowego roku każda firma musi posiadać ubezpieczenie OC na warunkach określonych w rozporządzeniu MF. Brak takiej polisy może skutkować odebraniem koncesji MSWiA na prowadzoną działalność.

UWAGA: Firmy, które wcześniej wykupiły dobrowolne OC nie spełniają obowiązku ubezpieczenia.

Zgodnie art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145,poz. 1221, z późn. zm) organ koncesyjny cofa w drodze decyzji administracyjnej, koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli przedsiębiorca nie zawarł umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 21b ust. 1

Aby ułatwić dostosowanie do nowych regulacji, iExpert.pl SA we współpracy z PZP Ochrona przygotował ofertę ubezpieczenia na bazie rozporządzenia MF w PZU SA. Członkowie Związku mogą się ubezpieczyć na preferencyjnych warunkach.

Oferta skierowana jest do wszystkich firm działających na rynku ochrony mienia i osób.

Sprawdź warunki oferty oraz procedurę zawarcia ubezpieczenia.

20.12.2013 godz. 16:01
Komentarze: 0

Dodaj komentarz