Obowiązek ubezpieczenia wynika z art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145,poz. 1221, z późn. zm) Nowe regulacje dotyczące w/w ubezpieczenia zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2013 r. pod pozycją 1550.

W praktyce oznacza to, że od nowego roku każda firma musi posiadać ubezpieczenie OC na warunkach określonych w rozporządzeniu MF. Brak takiej polisy może skutkować odebraniem koncesji MSWiA na prowadzoną działalność.

UWAGA: Firmy, które wcześniej wykupiły dobrowolne OC nie spełniają obowiązku ubezpieczenia.

Zgodnie art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145,poz. 1221, z późn. zm) organ koncesyjny cofa w drodze decyzji administracyjnej, koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli przedsiębiorca nie zawarł umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 21b ust. 1

Aby ułatwić dostosowanie do nowych regulacji, iExpert.pl SA we współpracy z PZP Ochrona przygotował ofertę ubezpieczenia na bazie rozporządzenia MF w PZU SA. Członkowie Związku mogą się ubezpieczyć na preferencyjnych warunkach.

Oferta skierowana jest do wszystkich firm działających na rynku ochrony mienia i osób.

Sprawdź warunki oferty oraz procedurę zawarcia ubezpieczenia.