Warszawa poniżej średniej

Według danych Naczelnej Rady Adwokackiej najsłabiej egzamin zawodowy napisali w tym roku zdający Kielcach (67%), w Szczecinie (70%) i Krakowa. Najliczniejsza rzesza przystępujących do egzaminu pochodzi z Warszawy – 801 osób, czyli prawie jedna trzecia wszystkich kandydatów, których zdało 79%.

Zgodnie informacjami przedstawionymi przez Naczelną Radę Adwokacką, jedynie 194 które przystąpiły do egzaminu zawodowego nie odbyły kursu aplikacji, z czego w samej Warszawie 81.

Bez kursu na aplikację

Część zdających skorzystała z możliwości, którą gwarantuje art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze, czyli przystąpienia do egzaminu zawodowego, nie odbywając kursu aplikacji. Takich kandydatów było 194, z czego 81 z Warszawy.

Naczelna Rada Adwokacka wskazała, że jeżeli wszystkie osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu zawodowego wpiszą się na listę adwokatów, palestra będzie liczyć 18 tysięcy członków oraz ponad 5 tys. aplikantów adwokackich.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna