Odpowiedzialność za wyrok ponoszą już nie tylko sądy

Wyrok przesądza indywidualną odpowiedzialność biegłego za konkretną opinię na podstawie art. 233 kodeksu karnego. Winę może ustalić sam sąd cywilny, nie potrzebny jest wyrok w sprawie karnej. Jeśli wina zostanie przypisana biegłemu w postaci zamiaru ewentualnego, okres przedawnienia upływa dopiero po 20 latach. Eksperci nie mają wątpliwości, że to przełomowe orzeczenie – biegli sądowi muszą liczyć się z odpowiedzialnością za skutki sporządzenia nierzetelnej lub fałszywej opinii.

Precedensowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Przełomowy wyrok z 29 listopada 2019 roku dotyczył sprawy, w której właściciel zabytkowej kamienicy domagał się odszkodowania za nierzetelną opinię biegłej. Na jej podstawie sąd nakazał zapłatę firmie budowlanej 388 tys. zł, mimo tego, że wykonane przez nich prace były rażąco sprzeczne z zasadami sztuki budowlanej. Sąd okręgowy i apelacyjny nie orzekły winy biegłej. Dopiero odwołanie do Sądu Najwyższego i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia doprowadziło do finału w postaci zasądzenia 80 tys. zł odszkodowania dla poszkodowanego.

Wyrok daje możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania w wysokości nawet kilku milionów złotych.

Co zmienia wyrok katowickiego sądu?

Procesy o odszkodowanie od biegłych sądowych dotąd należały do rzadkości. Uznawano bowiem, że za skutki wydania wadliwego wyroku odpowiada jedynie sąd. Wyrok katowickiego sądu zmienia to postrzeganie. Przed pokrzywdzonymi przez opinię biegłych otwiera się nowa droga dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej.

Ustawa o biegłych ciągle w przygotowaniu

Obecnie trwają prace nad ustawą o biegłych, ale jest to dopiero etap koncepcyjny. Zgodnie z propozycją ustawy wpisanie na listę biegłych sądowych miałaby zależeć od opinii dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych. Ostatnie opinie i uwagi do projektu zostały zgłoszone w marcu ubiegłego roku i do tej pory nie podjęto dalszych prac. Ustawa nie uchroni jednak biegłych przed odpowiedzialnością za wydawane opinie.

Przed konsekwencjami finansowymi można się ubezpieczyć

Ubezpieczenie dla rzeczoznawcy wykonującego obowiązki biegłego sądowego można wykupić osobno lub 50% taniej z obowiązkowym OC. Szeroki wybór sum gwarancyjnych, od 100 tys. do 2 mln złotych, zapewnia możliwość pokrycia kosztów zasądzonego odszkodowania. Dodatkowo zakres ochrony można rozszerzyć o szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów związanych z wykonywaniem czynności biegłego. Koszt rocznej ochrony rozpoczyna się już od 120 zł, z możliwością rozłożenia płatności na raty. Złożenie wniosku online zajmuje kilka minut.

 

Sprawdź ofertę»

 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

Lidia Machalska
Kom: 502 913 541