Wiadomość cieszy przede wszystkim właścicieli małych firm księgowych, którzy oczekiwali na stanowisko resortu finansów. Po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej biura rachunkowe spotykały się ze zmianą stanowiska części izb skarbowych w sprawie zwolnienia z VAT i posiadania kas fiskalnych.

Chaos po deregulacji

Ustawa deregulacyjna, która zniosła obowiązek certyfikowania usług księgowych zakłada, że wypełnianiem deklaracji, ksiąg podatkowych i rachunkowych może się zająć każdy, bez dodatkowych uprawnień. Równocześnie jednak w ustawie o doradztwie podatkowym pozostawiono przepis, definiujący czynności doradztwa podatkowego.

W związku z tym powstało przekonanie, że firmy wykonujące czynności, nawet niektóre, doradztwa podatkowego, muszą przestrzegać także innych wymogów dotyczących doradztwa. W tym przede wszystkim dwóch: obowiązku stosowania od 1 marca 2015 r. kas fiskalnych i zakazu wyboru zwolnienia podmiotowego w VAT.

Minister po stronie biur rachunkowych

Liczne wątpliwości w interpretacji przepisów, sprzeczne interpretacje indywidualne organów podatkowych, skłoniły ministerstwo finansów do wydania interpretacji ogólnej. Minister Finansów ostatecznie stanął po stronie biur rachunkowych.

Interpretacja ucina spory – jeśli biuro rachunkowe ogranicza się tylko do prowadzenia ksiąg i wypełniania zeznań, a spełnia kryteria dochodowe, może korzystać ze zwolnień z VAT i kas rejestrujących.

Resort finansów doprecyzowuje

Ministerstwo zauważa, że przy wykonywaniu tych czynności zdarza się, że księgowy podpowiada klientowi, jakie ma zastosować rozwiązanie. Taka porada jest jednak tylko elementem głównej usługi – prowadzenia ksiąg. Nie powinna więc wykluczać prawa do zastosowania zwolnienia. Możliwość skorzystania ze zwolnienia biuro rachunkowe traci wówczas, gdy porada stanowi samodzielną usługę.

Dodatkowe ułatwienie

W ślad za interpretacja ogólną Minister Finansów wydał komunikat dotyczący tych, którzy po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej zrezygnowali ze zwolnienia z podatku, a chcą ze zwolnienia korzystać. Z przepisów wynika, że można to zrobić nie wcześniej niż po upływie roku (licząc od końca roku, w którym z niego zrezygnowali). Minister Finansów, powołując się na zasadę zaufania do państwa, pozwala jednak na powrót do zwolnienia już od 1 maja tego roku. Biura rachunkowe powinny zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 8 maja.

 

Źródło:

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 9 kwietnia 2015 r. – PT3.8101.2.2015AEW.16,

Interpretacje indywidualne: IBPP1/443-1139/14/BM, IBPP1/443-932/14/ AW, IBPP1/443-1093/14/AW, IBPP3/443-1407/14/KG.

Rzeczpospolita

Dziennik Gazeta Prawna