Większość przedsiębiorców decyduje się na zlecenie prowadzenia księgowości dla biura rachunkowego, które w rzetelny sposób poprowadzi dokumentację rachunkową jego firmy. Ale przedsiębiorcy powinni mieć świadomość, że to nie do biura rachunkowego będą kierowane roszczenia.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy

Ustawa jednoznacznie wskazuje do kogo urząd skarbowy będzie kierował roszczenia prawnopodatkowe, tj. zaległości podatkowe wraz z odsetkami. „Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości (…) zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą.” art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości.

Zwrot kosztów z polisy biura rachunkowego?

Skutki zaniedbań czy błędów popełnionych przez księgowego w każdym przypadku ponosi przedsiębiorca, nie zaś księgowy czy biuro rachunkowe.  W takiej sytuacji prowadzącemu firmę przysługuje roszczenie o zwrot kosztów, które poniósł w związku z błędem popełnionym przez księgowego.

Przesłanki odpowiedzialności z polisy OC biura rachunkowego:

  • poniesienie przez przedsiębiorcę szkody, która powstała w związku z  niewykonaniem/nienależytym wykonaniem zobowiązania przez biuro rachunkowe,
  • związek przyczynowy między niewykonaniem/nienależytym wykonaniem zobowiązania a powstałą szkodą,
  • okoliczności, iż taka szkoda powstała z winy biura rachunkowego.

Wypłaty odszkodowania z OC biura rachunkowego możemy dochodzić bezpośrednio od ubezpieczyciela, z którym zawarte jest obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Nawet odpowiedzialność karna, która przewiduje ustawa o rachunkowości, nie unieważnia ewentualnych roszczeń majątkowych na linii przedsiębiorca – biuro rachunkowe czy przedsiębiorca – księgowy. W takiej sytuacji prowadzący firmę ma prawo domagać się wypłaty odszkodowania z OC biura rachunkowego. Zatem ważne, by zweryfikować czy biuro posiada OC obowiązkowe oraz pamiętać, że nadzór nad działalnością profesjonalnego biura rachunkowego jest konieczny.

Jakie ubezpieczenie powinno posiadać biuro rachunkowe pisaliśmy TUTAJ