Także w branży ubezpieczeniowej zdarzają się błędy, najczęściej występują one w polisach. Szczególnie uważać na nie muszą właściciele biur rachunkowych, biegli rewidenci oraz doradcy finansowi. Na szczęście, w naszej firmie klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę, która nie miała miejsca w opisanych poniżej przypadkach…

Z czego wynikają  błędy w polisach i jakie są ich konsekwencje?

Pomyłki w polisach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikają głównie z podobieństwa i krzyżowania się funkcji wykonywanych przez biegłych rewidentów, doradców ubezpieczeniowych oraz osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Najszersze uprawnienia z tych zawodów posiada biegły rewident, lecz część z usług, jakie świadczy, pokrywa się także z pozostałymi zawodami. Każdy z nich jest regulowany odrębną ustawą oraz rozporządzeniem o obowiązkowym ubezpieczeniu OC. Wynikają z tego różnice, jakie później pojawiają się w polisach.

Przede wszystkim dotyczą one zakresu wykonywanych obowiązków. Osoba, która jednocześnie prowadzi biuro rachunkowe i doradztwa finansowego, lecz posiada wykupioną polisę jedynie na jeden typ działalności musi się liczyć z możliwością kary za brak obowiązkowego OC. Nie powinna ona także wykonywać czynności zawodowych, nieobjętych polisą. Może się także okazać, że z własnej kieszeni będzie musiała naprawić szkody, do jakich doprowadziła nieświadomym działaniem.

Jeśli nie jesteś pewny, czy Twoja polisa ubezpieczeniowa jest właściwie dobrana do typu działalności – chętnie Ci doradzimy w wyborze odpowiedniego produktu w dziedzinie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.