Uchwalenie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty zobligowało fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą do przekształcenia działalności w podmiot leczniczy. Czas na dostosowanie został określony 30 miesięcy od wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (tj. od 31.05.2016 r.) – ustawa zakładała, że do końca listopada 2018 r. fizjoterapeuci mogli wykonywać zawód we wcześniejszej formie.

Po upływie 30 miesięcy tzw. okresu przejściowego przekształcenie miało być obowiązkowe.

Okazało się jednak, że ustawa o zawodzie nie uwzględniała kilku luk związanych z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty. Przede wszystkim brakowało zapisu uwzględniającego formę wykonywania zawodu najpowszechniejszą wśród fizjoterapeutów, odpowiednik lekarskiej praktyki zawodowej.

W związku z tym podjęto prace nad uzupełnieniem ustawy o zapisy umożliwiające odpowiednie przekształcenia dla wszystkich fizjoterapeutów, stąd konieczność przedłużenia okresu przejściowego o kolejne 12 miesięcy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej dodaje nową formę wykonywania zawodu – praktykę zawodową – i zmienia terminy przekształceń.

Okres przejściowy został wydłużony do końca października 2019 r. Od 1 listopada 2019 r. każdy fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą będzie musiał określić rodzaj swojej działalności jako podmiot leczniczy lub praktykę zawodową.

Jak podaje Krajowa Izba Fizjoterapeutów możliwość rejestracji jako praktyka zawodowa ma wejść w życie już 1 kwietnia 2019 r. Nowelizacja oznacza także zmianę regulacji dotyczących ubezpieczeń dla fizjoterapeutów.

Jak dobrać odpowiednie ubezpieczenie fizjoterapeuty przed 31.10.2019 r.?

Przedłużony okres przejściowy oznacza utrzymanie dotychczasowych przepisów do końca października 2019 r. Jednak do tego momentu zasady zawierania ubezpieczeń przez fizjoterapeutów pozostają bez zmian.

Obowiązkowe OC fizjoterapeuty (z sumami gwarancyjnymi 30 tys. euro na jedno zdarzenie i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia) wykupić muszą przedsiębiorcy posiadający umowę z NFZ.

Dobrowolne OC fizjoterapeuty wykupują przedsiębiorcy bez umowy z NFZ, którzy nie przekształcili działalności w podmiot leczniczy, oraz fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia.

OC fizjoterapeuty-podmiotu leczniczego (z sumami gwarancyjnymi 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia) mają obowiązek wykupić przedsiębiorcy, którzy przekształcili swoją działalność w podmiot lecznicy (zarejestrowali się w Rejestrze Podmiotów Leczniczych u wojewody) lub zarejestrowali nową działalność jako podmiot leczniczy. OC fizjoterapeuty-podmiotu leczniczego jest także ochroną przeznaczoną dla placówek fizjoterapeutycznych.Jakie ubezpieczenie dla fizjoterapeuty

 

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Klaudia Kampioni
Kom: 502 913 553
Tel: 22 100 26 05