Certyfikat Wiarygodności Biznesowej jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym przez D&B, uznawanym na całym świecie. Wśród uhonorowanych certyfikatem są wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według D&B Poland.

Przyznanie wyróżnienia firmie iExpert.pl to świadectwo gwarancji wysokiego poziomu rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

Ocena wiarygodności i stabilności firmy, przygotowywana przez analityków D&B, wystawiana jest na podstawie:

  • analizy moralności płatniczej,
  • analizy wskaźników finansowych,
  • powiązań korporacyjnych i osobowych.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej może zostać przyznany firmom, które otrzymały najwyższą ocenę stabilności według D&B.