Co sprawdza Inspekcja Handlowa?

Podczas kontroli dokumentów ubezpieczenia Inspekcja Handlowa sprawdza przede wszystkim obecną polisę obowiązkowe OC pośrednika nieruchomości – sam fakt jej posiadania oraz to, czy jest dołączana do umowy pośrednictwa.

Każdy nasz Klient posiada oprócz obecnej polisy Certyfikat, który może w wygodny sposób załączyć do umowy pośrednictwa. Ułatwia to spełnienie obowiązku ustawowego.

Inspekcja Handlowa może także zażądać przedstawienia polis z poprzednich lat. W iExpert.pl na życzenie Klientów przygotowujemy teczkę z kompletem dokumentów dotyczących polis zawartych za naszym pośrednictwem. Również byli Klienci mogą zgłosić się do nas w sprawie dokumentów za poprzednie lata ubezpieczenia. Zapraszamy do kontaktu:

Sylwester Wyrostek
Kom: 798 801 713
Tel: 22 100 26 29

 

Certyfikat ubezpieczebnia

 

Sankcje za brak OC pośrednika

Na pośrednika nieposiadającego ważnej polisy OC Inspekcja Handlowa może nałożyć karę w wysokości od dwu- do pięciokrotności średnich miesięcznych wynagrodzeń ustalonych dla polskiej gospodarki przez Główny Urząd Statystyczny. Co roku wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest wyższa, zatem kary również będą rosły.

W 2018 roku minimalna kara wyniesie zatem blisko 9 tys. zł a maksymalnie może przekroczyć 22 tys. zł.

W przypadku rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości polisę należy dołączyć także do operatu szacunkowego, umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości oraz umowy o zarządzanie nieruchomością.

Obowiązkowe OC pośrednika nieruchomości online

W iExpert polisę niezbędną do wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami kupisz w kilka minut, przez internet lub telefon. Ubezpieczenie przygotowane zostało na podstwie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Pośrednika w obrocie nieruchomościami.

 

Sprawdź ofertę »