Założenia przetargu

Przystąpienie do przetargu oznacza zgromadzenie dokumentacji i zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymogów narzuconych przez organizatora. W przypadku firm z branży ochrony jednym z podstawowych wymogów jest posiadanie polisy OC na określoną sumę gwarancyjną.

Pamiętaj: Twoja polisa obowiązkowe OC agencji ochrony chroni Cię maksymalnie na 50 tys. euro. Dlatego często do przystąpienia do przetargu niezbędne okazuje się wykupienie polisy nadwyżkowej agencji ochrony, z odpowiednią sumą.

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC zakres zdarzeń objętych ochroną jest bardzo szeroki, określony w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. Natomiast dla ubezpieczenia nadwyżkowego każdy z ubezpieczycieli posiada inne warunki, zakres i ryzyka.

W iExpert oferujemy naszym klientom m.in. klauzulę łączącą w zakresie ochronę osób i mienia przechowywanego, kontrolowanego lub chronionego, rozszerzoną o pojazdy mechaniczne. (przeczytaj więcej o OC nadwyżkowym >>)

polisa OC agencji ochrony do przetargu

Agencje ochrony biorące udział w przetargu powinny wybrać polisę OC, która nie tylko posiada odpowiednio wysoką sumę gwarancyjną, ale także taką, która w razie wystąpienia szkody pozwoli na wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia.

Jak dobrać właściwą nadwyżkową polisę OC agencji ochrony, która zapewni realną ochronę i upewni organizatora przetargu, że posiadamy właściwe ubezpieczenie?

 

Najważniejsze informacje, na które należy zwrócić uwagę przed wykupieniem polisy, to:

  • zakres ochrony
  • katalog wyłączeń
  • franszyza (udział własny)

Odpowiedni zakres ochrony

Dla ubezpieczycieli ochrona parkingu, placu budowy czy korzystanie w ramach działalności z usług podwykonawców to dodatkowe, odrębnie wyceniane ryzyka. Jeżeli przedmiotem przetargu jest szeroki katalog czynności, musimy uwzględnić to, wybierając ubezpieczenie z odpowiednim zakresem.

Suma gwarancyjna to nie wszystko

Zdarza się, że choć agencja wykupi polisę na 3 mln zł, poszczególne ryzyka posiadają własne limity. W praktyce oznacza to, że w niektórych przypadkach odpowiedzialność ubezpieczyciela nie będzie działać do pełnej sumy. W razie roszczenia, które przekroczy wskazany limit (np. 100 tys. zł), agencja będzie musiała pokryć różnicę (a więc całość szkody minus 100 tys.) z własnego majątku.

Wyłączenia, czyli sytuacje, w których polisa nie działa

Każdy dokument OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, posiada listę sytuacji, w których ubezpieczyciel nie pokryje szkód. Zapoznanie się z nimi przed wykupieniem ubezpieczenia to konieczność. Koniecznie sprawdź, czy wyłączenia wymienione przez ubezpieczyciela w OWU nie stoją w sprzeczności z zakresem działań, jakie obejmuje przetarg.

Udział własny w ubezpieczeniu

Kolejną pułapką dla agencji ochrony mogą być tzw. franszyzy zawarte w ubezpieczeniu. Może to być zarówno udział własny (franszyza redukcyjna) – wypłacone odszkodowanie pomniejszane jest o wcześniej ustaloną wartość procentową lub kwotową, jak i franszyza integralna – czyli sytuacja, w której ubezpieczyciel przyjmuje na siebie odpowiedzialność od określonej kwoty roszczenia.

Pamiętaj: przy wyborze nadwyżkowego OC agencji ochrony warto poświęcić czas na gruntowną analizę warunków i nie skupiać się jedynie na doborze oczekiwanej przez kontrahenta sumy gwarancyjnej.

 

Poznaj ofertę »

Nie masz pewności, jakiej ochrony potrzebujesz?

Skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać zakres!

Klaudia Jasińska
Kom: 882 102 255
Tel: 22 100 26 01

291