Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

Jak ubezpieczyć biuro rachunkowe prowadzone w formie spółki?

Wiele biur rachunkowych prowadzonych jest w formie spółki cywilnej. To najprostsza – oprócz jednoosobowej działalności gospodarczej – forma działalności. Należy jednak pamiętać, że jedno obowiązkowe lub dobrowolne OC biura rachunkowego nie wystarczy, każdy wspólnik powinien być ubezpieczony osobno.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej (ma ją każdy ze wspólników oddzielnie), dlatego decydując się na prowadzenie firmy w formie spółki cywilnej każdy ze wspólników powinien wykupić OC biura rachunkowego oddzielnie. To ważne, ponieważ w razie wystąpienia szkody wspólnicy odpowiadają także z majątku osobistego.

Interpretacja PZU nie pozostawia wątpliwości w tej kwestii. Swoją opinię ubezpieczyciel opiera o art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Ponieważ każdy ze wspólników spółki cywilnej otrzymuje status przedsiębiorcy, zobowiązani są oni do spełnienia określonych w prawie obowiązków przewidzianych dla przedsiębiorców niezależnie od siebie.

Szkoda w spółce cywilnej: kto odpowiada za roszczenie?

W przypadku szkody roszczenie może być skierowane do spółki jako całości – wówczas każdy ze wspólników ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w tym wypłatę odszkodowania. Występuje tu tzw. odpowiedzialność solidarna.

Poszkodowany może także zgłosić się z roszczeniem do wybranego przez siebie wspólnika (bo np. w jego opinii to on był stroną odpowiedzialną za szkodę) lub do każdego ze wspólników z osobna. W razie pokrycia szkody w całości przez jednego ze wspólników może on domagać się od pozostałych zwrotu części lub całości odszkodowania, np. w zależności od winy lub okoliczności szkody.

Należy pamiętać, że w spółkach cywilnych wspólnicy odpowiadają także z majątku osobistego, a brak wykupionego OC biura rachunkowego nie zwalnia wspólnika z odpowiedzialności. Jeśli odszkodowanie zostanie wypłacone z polis pozostałych wspólników, ubezpieczyciele mogą zwrócić się z roszczeniem regresowym.

Podział obowiązków w spółce nie ma wpływu na konieczność wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nawet jeśli wspólnik nie wykonuje czynności związanych np. z prowadzeniem ksiąg rachunkowych klientów, jest on przedsiębiorcą, którego działalność podlega obowiązkowi ubezpieczenia. Warto pamiętać, że ochroną w polisie OC biura rachunkowego objęci są także pracownicy spółki.

Pełną ochronę biura rachunkowego prowadzonego w formie spółki cywilnej zapewnia wyłącznie ubezpieczenie wszystkich jej wspólników.

Masz wątpliwości czy Twoja działalność jest dobrze zabezpieczona? Zapraszam do kontaktu chętnie odpowiem na wszystkie pytania:

Adam Kaszubski
Kom: 502 913 569
Tel: 22 100 26 07

 

05.11.2018 godz. 12:22
Komentarze: 0

Dodaj komentarz