Lekarze posiadający wyłącznie OC obowiązkowe nie są w pełni chronieni. Dla większości medyków jest to dziś oczywistość, jednak nadal istnieje spora grupa nieświadoma zagrożeń. Spróbujmy więc jeszcze raz, po kolei przypomnieć dlaczego warto mieć polisę dobrowolną.

Wyższa suma to konieczność

Kluczowym elementem każdej polisy jest suma ubezpieczenia. Musi ona być dostosowana do czynności zawodowych wykonywanych przez lekarza. Zbyt niska suma może skutkować tym, że w razie popełnienia błędu część odszkodowania ubezpieczony będzie musiał pokryć w własnej kieszeni. Niestety wybór sum w ubezpieczeniu obowiązkowym jest ograniczony i w obecnej sytuacji dalece niewystarczający. Teraz lekarz może zawrzeć polisę na maksymalną sumę 75 tys. euro na jedno zdarzenie szkodowe przy ograniczeniu wypłaty do 350 tys. euro dla wszystkich szkód.

Dzięki polisie dobrowolnej lekarz podnosi poziom ochrony nawet o 3 mln złotych. Co ważne OC dobrowolne działa jak polisa nadwyżkowa – uzupełniająca OC obowiązkowe. W praktyce znaczy to tyle, że jeśli dojdzie do szkody objętej zakresem polisy podstawowej, której wartość przekracza sumę gwarancyjną, wtedy pozostała część odszkodowania zostanie wypłacona właśnie z OC dobrowolnego.

Praw pacjenta nie można pominąć

Przestrzeganie praw pacjenta to ustawowy obowiązek lekarzy. Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za naruszenie praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Obecnie to jeden z obszarów odpowiedzialności zawodowej lekarzy, w którym dynamicznie rośnie liczba szkód.

Z raportu Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że w latach 2017-2018 prowadzonych było 2900 postępowań wyjaśniających. W 657 przypadków Rzecznik stwierdził naruszenie praw pacjenta. Najczęściej podnoszone przez pacjentów jest naruszanie praw do świadczeń zdrowotnych, dokumentacji medycznej, informacji oraz wyrażania zgody. Niestety obowiązkowe OC nie chroni lekarza w tym zakresie. Jak pokazuje praktyka kwoty odszkodowań z tego tytułu oscylują w granicach 10 do 50 tys. zł. Mogą jednak sięgać i powyżej 100 tys. zł. Zawarcie dobrowolnego OC rozwiązuje ten problem.

Za błąd pracownika nie trzeba płacić

Kolejnym polem ryzyka, o którym wielu medyków zapomina, są zatrudniani przez nich pracownicy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za błąd popełniony przez pracownika odpowiada osoba lub podmiot go zatrudniający. To bardzo praktyczne rozwiązanie ponieważ lekarz nie może w pełni kontrolować pracy innych osób. Zawarcie polisy dobrowolnej skutkuje przeniesieniem odpowiedzialności na ubezpieczyciela i zwiększa poziom bezpieczeństwa lekarza a także jego pracowników.

Jak wybrać polisę

Polisa dostępna jest w dwóch wariantach:

  • Wariant I – dla lekarzy nieposiadających indywidualnej praktyki lekarskiej zatrudnionych na etat, umowę zlecenia czy wolontariat.
  • Wariant II – dla lekarzy posiadających indywidualną praktykę lekarską z zawartym ubezpieczeniem obowiązkowym (ubezpieczenie nadwyżkowe).

W wariancie II okres OC dobrowolnego musi być zgodny z okresem ubezpieczenia obowiązkowego. Początek ubezpieczenia może zaczynać się w trakcie trwania polisy podstawowej, ale koniec musi być zgodny z obowiązkiem.

Ubezpieczenie można kupić osobno lub w pakiecie, na który składa się nawet 5 ubezpieczeń, oprócz OC dobrowolnego dostępne są jeszcze:

  • Ubezpieczenie NNW z HIV/WZW
  • Ubezpieczenie utraty dochodu
  • Ochrona prawna

Tu można obliczyć składkę i sprawdzić szczegóły oferty >