Po wdrożeniu programu dedykowanych ubezpieczeń dla fizjoterapeutów pojawiają się liczne wątpliwości, jakie ubezpieczenie dla fizjoterapeuty należy wybrać. Czy każdy fizjoterapeuta może się ubezpieczyć? Kiedy fizjoterapeutę lub placówkę fizjoterapeutyczną obowiązuje nałożony przez ustawodawcę obowiązek posiadania polisy OC? Czy podpisanie kontraktu z NFZ determinuje rodzaj ubezpieczenia, który należy zawrzeć?

Masz umowę z NFZ = musisz się ubezpieczyć

Program ubezpieczeń dla fizjoterapeutów obejmuje dwa rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń – OC Fizjoterapeuty i OC Placówki Fizjoterapeutycznej. Obowiązkowe, czyli takie, których posiadania wymaga ustawodawca. Szczegółowo reguluje to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r.

Każdy, kto prowadzi jednoosobową działalność i świadczy usługi w ramach umowy z NFZ musi wykupić obowiązkowe OC Fizjoterapeuty. Natomiast obowiązkowe OC Placówki Fizjoterapeutycznej powinien posiadać każdy podmiot, który prowadzi działalność leczniczą. Zatem każdy podmiot, udzielający świadczeń medycznych – niezależnie od formy prowadzenia działalności – musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Sumy gwarancyjne

Jeśli chodzi o obowiązkowe OC Fizjoterapeuty to suma gwarancyjna wynosi 30 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. Co oznacza, że maksymalne jednorazowe odszkodowanie za zostanie wypłacone do sumy 30 tys. euro. Obowiązkowe OC placówki fizjoterapeutycznej przewiduje wyższe sumy – 75 tys. euro na jedno zdarzenie oraz 350 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. Sumy są wyższe z uwagi na fakt, że polisa ubezpieczeniowa obejmuje ochroną zatrudnionych fizjoterapeutów.

Nie mam kontraktu z NFZ, ale pracuję w NZOZ

Dobrowolne OC może wykupić każdy fizjoterapeuta, niezależnie od formy zatrudnienia – warunkiem jest posiadanie dyplomu potwierdzającego kierunkowe wykształcenia w zakresie fizjoterapii. Ubezpieczenie jest przygotowane dla osób, które zatrudnione są na umowę o pracę, umowę zlecenie lub inną umowę cywilno-prawną w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, a także dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w ramach indywidualnej praktyki.

Dobrowolne także dla placówek

Podobnie jak w przypadku polisy obowiązkowej, ubezpieczenie dobrowolne może objąć placówki fizjoterapeutyczne. Przeznaczone jest dla gabinetów, klinik, przychodni fizjoterapii lub rehabilitacji, oddziałów rehabilitacji oraz jednostek, które prowadzą działalność fizjoterapeutyczną.

Ubezpieczenie stworzone zostało z myślą nie tylko o placówkach, które nie mają kontraktu z NFZ. Dotyczy także tych, objętych obowiązkiem ubezpieczenia, którzy potrzebują ochrony na większe sumy, niż przewidziane w OC obowiązkowym. Wówczas mogą ubezpieczyć się nawet do 1 mln zł, wykupując polisę dobrowolną.

Pewna ochrona

Ochrona, którą daje ubezpieczenie dla fizjoterapeutów i placówek wskazuje czynności, które są objęte ubezpieczeniem, gdyż powołuje się na Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych ICD-9-CM, w dziale 16, rozdziale 93: Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewne. W odróżnieniu do innych ubezpieczeń dostępnych na rynku fizjoterapeuta nie będzie miał problemów w przypadku wystąpienia szkody, gdyż są one precyzyjnie wymienione. Co więcej ochrona jest aktywna, bo w razie dodania kolejnych czynności do ICD-9 automatycznie rozszerzeniu ulega zakres ochrony ubezpieczenia.

Odpowiedzialność cywilna fizjoterapeuty

Każdy fizjoterapeuta wykonując świadczenia zdrowotne wobec pacjenta podejmuje zobowiązanie, że wykona je z należytą starannością oraz z zasadami wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami w przedmiocie profilaktyki, diagnostyki. Uchybienie którejkolwiek z powyższych reguł można w pewnym uproszczeniu definiować jako błąd w sztuce zawodu. Wówczas na drodze cywilnej pacjent może domagać się wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty od fizjoterapeuty lub placówki fizjoterapeutycznej.

Zawody medyczne, do grupy której zaliczany jest także zawód fizjoterapeuty, cechuje się wysoką szkodowością. Mimo, że jeszcze nie uregulowany na drodze odrębnej ustawy, to nie oznacza, że fizjoterapeuta nie ponosi odpowiedzialności za wykonywane świadczenia zdrowotne. Fizjoterapeuci odpowiadają za nie na zasadach ogólnych, a ze względu na to, że wykonują pracę związaną bezpośrednio z ochroną zdrowia, ryzyko wystąpienia szkody jest bardzo realne.

Potrzebujesz wsparcia przy wyborze ubezpieczenia? Napisz do nas lub zadzwoń – doradzimy :)

Klaudia Kampioni

Kom: 502 913 553
Tel: 22 100 26 05