Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła raport za I kwartał 2016 r. Wynika z niego, że co dziesiąte biuro usług płatniczych nie przesyłało informacji o liczbie i wartości wykonanych przelewów pieniężnych w pierwszym kwartale 2016 roku. Jeszcze więcej biur płatniczych zaniedbuje obowiązek ubezpieczenia – albo się nie ubezpiecza się w zakresie OC albo zapomina dopełnić obowiązku informacyjnego względem organu nadzorczego.

Jak wynika z raportu KNF aż 174 biura usług płatniczych, czyli niemal 13% wpisanych do rejestru KNF nie przesłało pierwszej albo wznowionej umowy ubezpieczenia albo umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wysokie sankcje

Niewywiązanie się przez biura z powyższych obowiązków względem KNF może skutkować nałożeniem mandatów – nawet do 500 zł za każdy dzień opóźnienia. Maksymalna kara określona w ustawie to aż 100 tys. zł – art. 125, Ust. 7 ustawy o usługach płatniczych.

Łączna wysokość kar nałożonych w 2015 roku wyniosła 231.800 zł, średnia wysokość mandatu w 2015 roku wyniosła 855 zł. Dlatego iExpert.pl eliminuje ryzyko nałożenia kar przez Komisję Nadzoru Finansowego poprzez przejęcie na siebie obowiązku informacyjnego o zawartym ubezpieczeniu OC biura usług płatniczych.

Jako jedyni na rynku wprowadziliśmy ułatwienie dla ubezpieczających się podmiotów – każde biuro usług płatniczych może zobowiązać iExpert.pl do przekazania oryginału polisy obowiązkowej OC do KNF już na etapie złożenia wniosku. Dzięki upoważnieniu przekazanemu iExpert do złożenia kopii polisy w KNF.

 

Raport Komisji Nadzoru Finansowego z 4 lipca 2016 r.

  1. 10% biur usług płatniczych (141 podmiotów) nie przesłało informacji o liczbie i wartości wykonanych przekazów pieniężnych za I kwartał 2016 r.
  2. 12,8% biur usług płatniczych (174 podmioty) nie przesłało KNF pierwszej albo wznowionej umowy ubezpieczenia albo umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
  3. 93 BUP nie wywiązały się jednocześnie z obu ww. obowiązków.

Dane dotyczą biur usług płatniczych wpisanych do rejestru KNF według stanu na dzień 31 marca 2016 r.

 

Chcesz upoważnić iExpert do przekazania informacji o Twojej obowiązkowej polisie? Zadzwoń lub napisz.
Adam Kaszubski
kom. 502 913 569
tel. 22 100 26 07
e-mail: adam.kaszubski@iexpert.pl