Liczba wniosków wnoszonych do sądu, ale także tych składanych w uproszczonej procedurze do wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych świadczy to o tym, że pacjenci coraz częściej chcą dochodzić roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych.

Zdarza się, ze wnioski są odrzucane, gdyż zgłaszana szkoda okazuje się bezpodstawna. Składając skargę i wnosząc roszczenie pacjenci kierują się swoimi przekonaniami odnośnie spodziewanego efektu leczenia, a nie wiedzą medyczną. A kwoty, o które wskazują w pozwach lub wnioskach bywają zawyżone. Niemniej jednak, część roszczeń zostaje uznanych za zasadne, a ubezpieczyciel dokonuje wypłaty odszkodowań. Jak zabezpieczyć się przed niezasadnymi roszczeniami pacjentów?

Poza OC lekarza (zarówno obowiązkowym i dobrowolnym) ważne, by rozważyć ubezpieczenie ochrony prawnej, gdyż zdarzają się też przypadki, w których lekarz jest stroną poszkodowaną. Ubezpieczenie ochrony prawnej pozwala pokryć koszty procesu w przypadku pozwu ze strony pacjenta, ale także bywa pomocne w codziennym prowadzeniu gabinetu lekarskiego.

Polisa ochrony prawnej bywa pomocna, gdy na lekarza została nałożona kara przez NFZ, ale nie zgadza się on z tą decyzją, bo uważa, że przestrzegał postanowień wiążącej ich umowy. Wówczas ubezpieczenie daje możliwość wystąpienia z powództwem w obronie dobrego imienia,

Dobrze skonstruowana polisa, przygotowana z myślą o lekarzach pokryje także koszt ekspertyzy biegłych i rzeczoznawców w sytuacji, kiedy sprzęt zakupiony przez lekarza do gabinetu specjalistycznego ma ukryte wady, a producent nie chce uwzględnić reklamacji.

Niewątpliwe jest jedynie kompletna, nie ograniczająca się do obowiązkowego OC lekarza i właściwie dobrana ochrona ubezpieczeniowa. Tylko wówczas stanowi kompletną ochronę zawodu lekarza.

Potrzebujesz wsparcia przy wyborze ubezpieczenia? Szukasz kompleksowej ochrony zawodu lekarza? Napisz do nas.

Lidia Ciepińska
tel.: 22 646 42 42
e-mail: lidia.ciepinska@iexpert.pl