W przypadku agencji, których obrót netto nie przekracza 2 mln euro, suma ubezpieczenia obowiązkowego wynosi 20 tys. euro – tylko do tej kwoty chronione są przewożone i konwojowane wartości pieniężne! Jeśli zaś przewozimy większe wartości, powinniśmy zabezpieczyć się oddzielnym ubezpieczeniem.

W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie konwojowania i przewożenia gotówki?

Pierwszą sytuacją, jaka przychodzi na myśl, gdy mówimy o ubezpieczeniu przewożonych wartości pieniężnych, jest rabunek. Ale to nie jedyny przypadek, gdy ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie.

Ubezpieczenie to chroni także w razie zniszczenia lub uszkodzenia samochodu, którym transportowana jest gotówka lub inne wartości. Jeśli na przykład dojdzie do wypadku drogowego, w którym bankowóz ulegnie uszkodzeniu i chroniona zawartość zostanie zniszczona, ubezpieczyciel pokryje straty.

Podobnie w sytuacji, gdy osoba odpowiedzialna za ochronę przewożonej gotówki dozna nieszczęśliwego wypadku, który uniemożliwi jej chronienie powierzonych wartości i przez to konwojowane mienie zostanie skradzione.

Szczegóły produktu >>

Jaka suma ubezpieczenia jest potrzebna przy konwojowaniu wartości pieniężnych?

Ze względu na różnorodność transportowanego mienia, ubezpieczenie dobierane jest indywidualnie, na podstawie informacji przekazanych przez agencję ochrony.

Przy wyliczaniu sumy ubezpieczenia ważne są dane dotyczące ochrony, zwłaszcza rodzaj samochodu, jakim przewozimy pieniądze – czy jest to np. specjalistyczny bankowóz, a jeśli tak, to jakiego typu.

Musimy przedstawić ubezpieczycielowi certyfikat tego środka transportu, jak również poinformować, ile osób przewozi wartości pieniężne oraz czy są uzbrojone.

Drugim certyfikatem jaki musimy przestawić jest dokumentacja pojemnika, w którym znajdują się konwojowane wartości (wraz z informacją, jakiej klasy jest to zabezpieczenie zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne).

Do wyceny ubezpieczenia powinniśmy przedstawić Ubezpieczycielowi także informację, ile będzie planowanych przewozów w okresie trwania ubezpieczenia oraz jaka będzie najwyższa suma przewożona przez konwój – pozwoli to ustalić górną granicę odpowiedzialności.

Doświadczeni specjaliści z iExpert chętnie pomogą przy wyborze optymalnego zakresu oraz służą wsparciem podczas całego procesu zawarcia ubezpieczenia:

Klaudia Jasińska
Kom: 882 102 255
Tel: 22 100 26 01