Ochrona parkingu, placu budowy, nadzór osiedla domów jednorodzinnych, to w pojęciu towarzystw ubezpieczeniowych odpowiedzialność, która znajduje się poza standardowym zakresem polisy nadwyżkowej. Wprawdzie ochronę tę gwarantuje obowiązkowa polisa OC, ale tylko do sumy przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Finansów. Zazwyczaj określona tylko na poziomie 20 tys. euro, co jest pochodną dochodu netto agencji, często nie zabezpiecza w wystarczającym stopniu firmy.

Różne zakresy obowiązkowej i nadwyżkowej polisy OC

Firma, która decyduje się na dodatkowe zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia nadwyżkowego OC agencji ochrony musi mieć świadomość, że zakres ochrony nie jest tożsamy z ubezpieczeniem obowiązkowym OC. Polisa, do której obliguje ustawodawca ma tę zaletę, że obejmuje wszystkie czynności wykonywane przez koncesjonowane firmy ochroniarskie – ochronę fizyczną osób, imprez masowych, konwojów czy zabezpieczenie techniczne. Inaczej jest w przypadku polis nadwyżkowych.

Dobranie odpowiedniego zakresu ochrony w polisie nadwyżkowej wymaga szczególnej uwagi. Suma ubezpieczenia jest tylko jednym z elementów, często podyktowanym wymogami przetargowymi lub wartością ochranianego mienia. Równie ważny jest rodzaj świadczonych usług.

Mienie ochraniane poza zakresem?

Specyfika działalności agencji ochrony powoduje, że kluczowe w doborze ubezpieczenia jest rozbudowanie jej o mienie przechowywane, kontrolowane i chronione. Niemal każda firma działająca w branży ochrony świadczy usługi tego typu, dlatego tak ważne jest, by to rozszerzenie było uwzględnione na polisie nadwyżkowej.

Właściwie skonstruowana polisa nadwyżkowa pozwala na wypłatę odszkodowania w sytuacji wystąpienia szkody. Przykładem jest przypadek firmy ochroniarskiej, która w ramach jednego ze zleceń ochraniała miejsce budowy wraz z ciężkim sprzętem, specjalistycznymi narzędziami i materiałami budowlanymi. W okresie świadczenia usług, z terenu budowy ukradziono elektronarzędzia oraz kabel zasilający dźwig, materiały budowlane, których wartość oszacowano na około 100 tysięcy złotych.

Dzięki temu że klient posiadał ubezpieczenie OC nadwyżkowe rozszerzenie o klauzulę nr 10, tj. ochronę mienia przechowywanego, kontrolowanego i chronionego, odszkodowanie zostało wypłacone do pełnej wysokości. Suma przewidziana w OC obowiązkowym nie wystarczyła na pokrycie szkody. Gdyby nie właściwie skonstruowana polisa nadwyżkowa, firma musiałaby pokryć część szkody z własnego majątku.

Na jaką sumę się ubezpieczyć?

Właściwie wybrana suma odpowiedzialności towarzystwa powinna być ściśle związana z wartością mienia, którego ochrony firma się podjęła. Przedsiębiorca prowadzący agencję ochrony ma możliwość wybrania wariantu – od 50.000 zł do 3.000.000 zł w ramach uproszczonej oceny lub wyższej sumy, które są indywidualnie rozpatrywane przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Należy jednak mieć świadomość, że agencje ochrony zajmujące się ochroną parkingów lub konwojowaniem pieniędzy wymagają jeszcze bardziej złożonej ochrony, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączają z odpowiedzialności tego typu usługi.

Z uwagi na złożoność zagadnień odpowiedzialności w polisach nadwyżkowych agencji ochrony, zawarcie polisy wymaga bezpośredniego kontaktu z Opiekunem Klienta. Osoba odpowiedzialna za ubezpieczenia agencji ochrony pomoże dopasować zakres ochrony i wyjaśni wszelkie wątpliwości klienta.

 

Masz pytania? Napisz do nas

Klaudia Jasińska
Specjalista ds. ubezpieczeń
t: 22 100 26 01
klaudia.jasinska@iexpert.pl