Taka sytuacja może się zdarzyć, jeśli szkoda powstała z winy osoby, która wykupiła ubezpieczenie w dwóch przypadkach:
1. Szkoda została wyrządzona umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa
2. Szkoda została wyrządzona po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających.

Dotyczy to także osób, za które ubezpieczony jest odpowiedzialny np. dzieci lub osób starszych pozostających pod jego opieką prawną.

Co ważne, to zakład ubezpieczeń musi udowodnić, że do szkody doszło z w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego.

Każdy, zawierając ubezpieczenie ma jednak możliwość wykupienia prawa do regresu. Oznacza to, że nawet w przypadku wystąpienia szkody, na skutek rażącego niedbalstwa, ubezpieczyciel nie może domagać się zwrotu odszkodowania.
Wykupujący ubezpieczenie, musi się liczyć z tym, że zapłaci za ubezpieczenie więcej. Zyskuje jednak pewność, że w przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczyciel nie obciąży go wypłaconym odszkodowaniem.

 

Zastanawiasz się czy wykupić prawo do regresu? Skontaktuj się z naszymi Doradcami Klienta TUTAJ >