Najważniejsze z punktu widzenia rzeczoznawców jest zwiększenie kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz za brak realizacji doskonalenia zawodowego.
Powód? Zdaniem ministerstwa jest to lekceważenie obowiązku ubezpieczenia przez wielu rzeczoznawców, co utrudnia klientom uzyskanie odszkodowania w razie popełnionego przez nich błędu.

Kary będą rosnąć

Nowy projekt przewiduje, że rzeczoznawcy za niedopełnienie powyższych obowiązków zapłacą kary w wysokości od dwóch do pięciu średnich, miesięcznych wynagrodzeń ustalonych dla polskiej gospodarki przez Główny Urząd Statystyczny.

Biorąc pod uwagę obecną średnią krajową minimalna kara wyniesie 8 tys. zł a maksymalnie może sięgnąć nawet 20 tys. zł. Oczywiście przeciętne wynagrodzenie jest ustalane co roku, więc poziom tych kar będzie się zmieniał i to prawie na pewno będą one rosnąć, gdyż stale rośnie poziom wynagrodzeń.

Kto to sprawdzi?

Organem odpowiedzialnym za egzekwowanie nowych przepisy ma być Inspekcja Handlowa. Kary ma nakładać w formie decyzji administracyjnej. Termin na opłacenie nałożonych sankcji ustalona na 14 dni. Rzeczoznawca, który go nie dotrzyma będzie ścigany na podstawie przepisów o egzekucji w administracji.

Istotna zmiana to także wprowadzenie obowiązku podania informacji o obowiązkowej polisie rzeczoznawcy dołączanej do każdego operatu szacunkowego.

Ministerstwo postanowiło także rozwiązać problem nieuczciwych rzeczoznawców wykonujących ten zawód bez wymaganych uprawnień zawodowych. W obecnym stanie prawnym istnieją możliwości nałożenia kar na nieuprawnionych, jednak zdaniem ministerstwa są one niewystarczające. Aktualnie kara nie może być wyższa niż 5 tys. zł.

Planowane zmiany nie dotyczą tylko rzeczoznawców w znaczenie większym stopniu obejmą także pośredników i zarządców nieruchomości. W przypadku tej ostatniej grupy sankcje będą nawet jeszcze bardziej dotkliwe. Tu pisaliśmy o tym więcej czytaj.