Zakres obowiązkowego ubezpieczenia rzeczoznawców określony został w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów. Obowiązkowe OC rzeczoznawcy majątkowego obejmuje określanie wartości nieruchomości (a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością) oraz sporządzanie opracowań i ekspertyz dotyczących m. in. rynku nieruchomości, efektywności inwestowania w nieruchomości i wyceny nieruchomości.

Jeśli jednak rzeczoznawca majątkowy podejmuje się ekspertyzy technicznej budynku, zajmuje się kontrolą inwestycji lub dokonuje wyceny środków niskiej wartości, które nie są trwale związane z nieruchomością, w razie szkody ubezpieczyciel nie będzie miał podstaw do wypłaty odszkodowania z polisy OC obowiązkowej. Są choć to czynności blisko związane z podstawowymi działaniami rzeczoznawcy, ustawodawca nie włączył ich do zakresu objętego ochroną w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności

Do pełnej ochrony zawodu potrzebne jest zatem wykupienie dobrowolnego OC rzeczoznawcy majątkowego w PZU.

Co znajduje się w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC dla rzeczoznawców?

• czynności wyceny środków trwałych wymienionych w wykazie ewidencji środków trwałych nie związanych trwale z nieruchomością

• czynności wyceny środków niskiej wartości nie związanych trwale z nieruchomością

• czynności polegające na kontroli inwestycji i inspekcji nieruchomości

• ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego budynków i budowli

Ponadto polisa działa jako nadwyżka do ubezpieczenia obowiązkowego – jeśli koszt pokrycia szkody przekroczy wysokość sumy gwarancyjnej z obowiązkowego OC rzeczoznawcy majątkowego, pozostała część kwoty może zostać pokryta z OC dobrowolnego.

Ochroną można objąć także szkody wyrządzone przez podwykonawców rzeczoznawcy oraz powstałe w wyniku zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia dokumentów.

Takie ubezpieczenie można zawrzeć już od 120 zł za rok ochrony, a składkę można rozłożyć nawet na 12 rat, bez zwyżki. Do wyboru oferujemy sumy gwarancyjne od 100 tys. do 10 mln złotych.

Ubezpieczenie można zawrzeć online TUTAJ >>

Lub telefonicznie:
Kom: 502 913 541
Tel: 22 100 26 20