OC fizjoterapeuty z działalnością gospodarczą

Przez 30 miesięcy od wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, tj. od 31.05.2016 r., każdy fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą ma możliwość wykonywania zawodu w dotychczasowej formie lub przekształcenia działalności w podmiot leczniczy. Po upływie 30 miesięcy przekształcenie będzie obowiązkowe. Zgodnie z art. 143 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty brak spełnienia obowiązku skutkować będzie utratą prawa do wykonywania zawodu.

W aktualnym stanie prawnym fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą powinien wykupić polisę:

  1. Przedsiębiorcy z podpisaną umową z NFZ wykupują polisę obowiązkową, z sumami gwarancyjnymi 30 tys. euro na jedno zdarzenie i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia. Więcej o Obowiązkowym OC fizjoterapeuty >

  2. Fizjoterapeuta bez umowy z NFZ, z działalnością nieprzekształconą w podmiot leczniczy wykupuje ubezpieczenie dobrowolne, w wybranym przez siebie wariancie. Więcej o Dobrowolnym OC fizjoterapeuty >

  1. Zgodnie z ustawą, jeśli w trakcie tych 30 miesięcy fizjoterapeuta przekształcił działalność gospodarczą w podmiot leczniczy (rejestrując się w Rejestrze Podmiotów Leczniczych u wojewody), ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia obowiązkowego dla fizjoterapeuty-podmiotu leczniczego, z sumami gwarancyjnymi 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia. Więcej o OC fizjoterapeuty-podmiotu leczniczego >

  1. Fizjoterapeuta, który rozpoczął działalność po wejściu w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty tj. 30.05.2016 r. ma obowiązek zarejestrować się jako podmiot leczniczy i wykupić obowiązkowe OC z sumami gwarancyjnymi 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia. Zgodnie z ustawą fizjoterapeuta musi być wpisany także do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, który potwierdza prawo wykonywania zawodu. W tym przypadku polisa obowiązkowa chroni tylko i wyłącznie udzielanie świadczeń medycznych przez tego fizjoterapeutę. Więcej o OC fizjoterapeuty-podmiotu leczniczego >

Placówka fizjoterapeutyczna

Placówka fizjoterapeutyczna jako podmiot leczniczy zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Leczniczych u wojewody, ma obowiązek wykupienia polisy z sumami gwarancyjnymi 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia. Polisa obowiązkowa chroni wszystkie osoby zatrudnione zgodnie z liczbą fizjoterapeutów zgłoszonych do ubezpieczenia. Więcej o OC placówki fizjoterapeutycznej >

Należy też przypomnieć, że zgodnie z art. 10 ustawy o działalności leczniczej świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej zaliczane są do ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, a zatem powinny być udzielane w stałym, odpowiednio urządzonym pomieszczeniu.

Udzielanie tych świadczeń może odbywać się także w miejscu pobytu pacjenta, ale nie może to być jedyna forma świadczenia usług rehabilitacyjnych. Podmiot leczniczy, w tym fizjoterapeuta wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej, nie może zatem udzielać takich świadczeń wyłącznie w oparciu o zespół rehabilitacji domowej.

Ubezpieczenie fizjoterapeuty zatrudnionego na umowę o pracę lub umowę zlecenie

Fizjoterapeuta wykonujący zawód w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia może wykupić polisę dobrowolną, z dowolną, wybraną przez siebie sumą gwarancyjną. Ustawa nie zmienia tej sytuacji. Więcej o Dobrowolnym OC fizjoterapeuty >

Wobec rosnącej świadomości pacjentów i dynamicznie rozwijającemu się rynkowi usług prawnych, związanych z dochodzeniem odszkodowań za błędy medyczne, posiadanie ubezpieczenia OC zawodowej jest koniecznością.

Pewna ochrona

Przypominamy, że program ubezpieczeń dla fizjoterapeutów w PZU oparty została o Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych ICD-9-CM. Ochrona wskazuje konkretne czynności, które są objęte ubezpieczeniem, wymienione w dziale 16, rozdziale 93: fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewne.

W odróżnieniu od innych ubezpieczeń dostępnych na rynku fizjoterapeuta nie będzie miał problemów w przypadku wystąpienia szkody, gdyż są one precyzyjnie wymienione. Co więcej ochrona jest zawsze aktualna, ponieważ w razie dodania kolejnych czynności do ICD-9 zakres ubezpieczenia automatycznie ulega rozszerzeniu.

Sprawdź ofertę dla fizjoterapeutów w PZU >>

Jakie ubezpieczenie dla fizjoterapeuty