Nie wszystkie szkody wynikają bezpośrednio z działalności, którą wykonujemy, dlatego nie zawsze samo obowiązkowe OC pośrednika wystarczy.

Warto chronić budżet firmy i wykupić ubezpieczenie, które pokryje koszt wypłaty odszkodowania w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

W iExpert każdy pośrednik nieruchomości podczas zakupu ubezpieczenia obowiązkowego ma możliwość wybrania dodatkowej ochrony w postaci rozszerzonego zakresu odpowiedzialności. Zawiera ono 3 dodatkowe klauzule: odpowiedzialność najemcy, odpowiedzialność podwykonawcy oraz odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe.

OC podwykonawcy (Klauzula 13)

Wykupienie OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców pozwala objąć ochroną ubezpieczeniową także działania firm, które na nasze zlecenie wykonują różne prace.

Ochrona z polisy obowiązkowej OC pośrednika nieruchomości obejmuje wypłatę odszkodowania w razie popełnienia błędu przez podwykonawców, jednak w takiej sytuacji ubezpieczyciel po wypłaceniu szkody może skorzystać z tzw. prawa do regresu i zwrócić się do podwykonawcy o zwrot kosztów pokrycia szkody.

W przypadku wykupienia klauzuli 13 ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za wszystkie szkody wyrządzone przez podwykonawców – jedynym warunkiem jest posiadanie pisemnej umowy (w razie szkody ubezpieczyciel musi mieć dostęp do takich dokumentów), która zawiera czynności, podczas których szkoda została wyrządzona.

OC najemcy (Klauzula 7)

Zwykle pośrednik nieruchomości pracuje w wynajmowanym biurze. Dlatego warto rozważyć rozszerzenie OC na wypadek wyrządzenia w nim szkód. Dotyczy to także nieruchomości dzierżawionej, wypożyczonej czy leasingowanej. Ochrona obejmuje m.in. zniszczenie ścian, okien, podłóg, futryn w wyniku źle przeprowadzonego remontu lub zdarzeń losowych.

Ochroną objęte są szkody w elementach stałych w obrębie wynajmowanego biura, z wyłączeniem własności ubezpieczonego. Oznacza to, że ubezpieczyciel pokryje szkodę np. gdy upuścimy coś na podłogę i zniszczymy parkiet.

Szkody rzeczowe i osobowe

Rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorcy obejmuje także szkody rzeczowe i na osobie.

Na przykład jeśli w naszym biurze będzie wystający panel podłogowy, o który ktoś się potknie i w wyniku tego potknięcia dozna uszczerbku na zdrowiu może domagać się od nas rekompensaty. Roszczenie takie może zostać uznane przez ubezpieczyciela, jeśli posiadamy wykupioną szerszą ochronę.

Szkody rzeczowe z kolei obejmują utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów. Na przykład gdy na parkingu naszej firmy na szybę samochodu klienta spadnie gałąź z nieprzyciętego drzewa.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Sylwester Wyrostek
Kom: 798 801 713
Tel: 22 100 26 29
sylwester.wyrostek@iexpert.pl