Ankieta dotyczy funkcjonowania i przyszłości zawodu oraz aktualnych priorytetów środowiska adwokackiego – ma posłużyć jako narzędzie przydatne do poznania opinii członków palestry w sprawach kluczowych dla adwokatów przy opracowywaniu wieloletniej strategii Adwokatury.

Jakich zmian chcieliby adwokaci?

Biorący udział w ankiecie członkowie palestry wskazali, że chcieliby, by przyznano im, tak jak radcom prawnym, możliwość zatrudnienia na etacie – aż 68%. Ponadto adwokaci chcieliby mieć możliwość wykonywania zawodu w formie spółek kapitałowych.

Choć przedstawiciele NRA nie wykluczają, że w przyszłości może dojść do zniesienia zakazu wykonywania zawodu w formie spółek kapitałowych, to uprzedzają, że takie zmiany wymagałyby dłuższej dyskusji i refleksji. Trzeba podkreślić, że dziś ten zakaz wynika z ustawy – Prawa o adwokaturze. Za jego utrzymaniem przemawia też wiele argumentów – dodaje Jerzy Glanc wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Młodzi chcą swobody działania

Za zmianami opowiadają się młodzi przedstawiciele zawodu, którzy twierdzą, że możliwość zakładania spółek kapitałowych dałaby im większą swobodę działania i szanse na uzyskanie dodatkowych zleceń. Zdaniem Jerzego Glanca – takie spółki stałyby się wielkimi organizmami, w których młodzi adwokaci mieliby niewiele do powiedzenia, a decydujący głos i tak należałby do udziałowców, którzy niekoniecznie muszą być adwokatami.

Zakaz wykonywania zawodu w formie spółek kapitałowych wynika obawy, że nastąpi oderwanie uprawnień od podmiotu świadczącego usługi. Odrębna osobowość prawna sprawia, że wspólnikami mogłyby być osoby nieposiadające uprawnień adwokackich, niespełniające wymagań związanych chociażby z rękojmią. Poza tym trudniej byłyby egzekwować to, by porad udzielali prawnicy z uprawnieniami.

Wymagania wobec adwokatów

Dziś adwokaci mogą wykonywać zawód wyłącznie w formie spółek osobowych – wiąże się to z posiadaniem ściśle określonych uprawnień. I choć już dziś w spółce osobowej można zatrudnić dowolną osobę, to za świadczenie usług odpowiada adwokat czy radca prawny.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę adwokatów musi nie tylko posiadać określone uprawnienia, ale także kwalifikacje osobiste – nie tylko bazujące na wiedzy i doświadczeniu – ale także nieskazitelny charakter wskazujący, że kandydat daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. Stąd osobista odpowiedzialność za ewentualne błędy.

Odpowiedzialność członków palestry

W ankiecie samorządu adwokackiego pojawiała się kwestia odpowiedzialności majątkiem – adwokaci chcieliby móc ponosić odpowiedzialność tak jak inni przedsiębiorcy, bez narażania całego swojego majątku. Jak zauważa Jerzy Glanc – problem w tym, że adwokat to zawód oparty na zaufaniu. Elementem tego zaufania jest także to, że za ewentualną pomyłkę odpowiadają całym swoim majątkiem. Dlatego adwokaci muszą być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.
Źródło: Rzeczpospolita