Wydatek na ubezpieczenie pracownika może być kosztem!

Co to oznacza w praktyce? Że kwota wydana na polisę zdrowotną dla pracownika będzie przyczyniała się do zmniejszenia wysokości podatku dochodowego!

Firmy wliczające ubezpieczenia medyczne pracowników w koszta najczęściej powołują się na art. 15. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mówi on, że „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”. Tak samo interpretują to organy podatkowe.

Ostatnio stanowisko w tej sprawie zajął dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji indywidualnej z 11 stycznia 2017 r. (nr 2461-IBPB-1-1.4510.359.2016.1.AT) przyznał spółce, która jako argumenty za wliczeniem polis zdrowotnych w koszty podawała m.in. zwiększenie motywacji oraz lojalności pracowników.

Również w interpretacji indywidualnej o sygnaturze IBPBI/2/423-1065/13/PC, wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 listopada 2013 roku, znajdziemy potwierdzenie stanowiska mówiącego o tym, że polisa zdrowotna, jako benefit pozwalający przeciwdziałać chorobom, a co za tym idzie dłuższym zwolnieniom chorobowym pracowników.

Pozostałe interpretacje indywidualne, potwierdzające możliwość wliczenia polis zdrowotnych – również tych z zakresem szerszym niż profilaktyka i medycyna pracy – w koszt prowadzenia firmy: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29.02.2016 r. (znak IBPB-1-1/4510-284/15/ESZ) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17.12.2015 r. (znak IPPB5/4510-1148/15-2/BC).

Opieka medyczna rodzin pracowników

Także pakiety medyczne obejmujące członków rodziny pracownika mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu, a tym samym wliczone w koszty. Interpretatorzy powołują się tu na argumenty związane z poprawą wizerunku firmy oraz podniesieniem ogólnego zadowolenia pracownika z relacji z pracodawcą. Kolejnym argumentem jest również profilaktyka chorób w rodzinie i ograniczenie liczby dni wolnych branych na opiekę nad członkami rodziny.

Takie stanowisko możemy znaleźć m.in. w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19.04.2016 r. (znak ILPB3/4510-1-55/16-4/JG) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29.02.2016 r. (znak IBPB-1-1/4510-284/15/ESZ).

Jak rozliczyć pakiet medyczny pracownika?

Pakiet medyczny pracownika jest doliczany do wynagrodzenia i jako taki podlega opodatkowaniu i wlicza się do podstawy wymiaru składek ZUS. Istnieją jednak interpretacje, że w przypadku, gdy pracownik partycypuje w kosztach pakietu medycznego, składki nie są odprowadzane – w takiej sytuacji najlepiej potwierdzić w swoim ZUS.

Wydatek na polisę zdrowotną należy doliczyć do wynagrodzenia pracownika za dany miesiąc – stanowi część przychodu pracownika (tzw. świadczenie niepieniężne), jednocześnie będąc kosztem, który może zostać ujęty w kosztach bilansowych i podatkowych firmowych.

Od łącznej kwoty wynagrodzenia (podstawy i wartości polisy opłaconej przez pracodawcę) należy obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Kwota opłacanej polisy powinna zostać również wliczona do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Czy osoby samozatrudnione mogą wliczyć pakiety medyczne w koszt prowadzenia działalności?

Niestety przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie mogą wliczyć ubezpieczenia zdrowotnego w koszt. Takie świadczenie traktowane jest jako wydatek o charakterze prywatnym i – podobnie jak zakup okularów czy kurs języka obcego – nie stanowi kosztu prowadzenia firmy.

Sprawdź nasze pakiety medyczne dla firm tutaj >>