Powodów zawierania polis na coraz wyższe sumy jest kilka. Począwszy od wymogów stawianych przez kontrahentów – zarówno przez firmy prywatne, jak i instytucje ogłaszające przetargi, po coraz większą świadomość samych kancelarii, które obawiają się niezadowolonych klientów, żądających wysokich odszkodowań nawet za drobne pomyłki.

Kontrahent wymaga wysokich sum

Najczęstszym powodem podwyższenia sumy ubezpieczenia są oczekiwania klientów i kontrahentów. Im większy podmiot, tym wymagany poziom zabezpieczenia finansowego kontraktu jest wyższy. Szczególnie wymagające są firmy z sektora finansowego, komunikacyjnego i energetycznego, które oczekują, że współpracujące kancelarie będą posiadały polisy na kilkadziesiąt milionów złotych.

Posiadanie polisy z odpowiednią sumą ubezpieczenia to także niemal powszechny wymóg przystąpienia do przetargu. Polisa ubezpieczeniowa jest potwierdzeniem sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, służy więc weryfikacji jego wiarygodności.

Zjawisko dostrzegają ubezpieczyciele i firmy zajmujące się ubezpieczeniami zawodowymi. – Coraz częściej docierają do nas zapytania o ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej kancelarii prawnych z limitami sumy ubezpieczenia wynoszącymi kilkadziesiąt milionów złotych. Niektóre kancelarie kupują już polisy z limitami dochodzącymi do 100 milionów zł – mówi Lidia Rumianek z iExpert.pl, firmy obsługującej umowę generalną między PZU a samorządem radców prawnych.

Miliony na polisie radcy

Wzrost zainteresowania wyższymi sumami gwarancyjnymi w ubezpieczeniach OC kancelarii prawnych wynika też ze świadomości konsekwencji, jakie może implikować błąd zawodowy. – Rośnie liczba kancelarii, które zgłaszają szkodę lub proszą o wsparcie w procesie likwidacji szkody i zaspokojeniu roszczenia klienta, dotyczącego odpowiedzialności cywilnej kancelarii – dodaje Lidia Rumianek.

Klienci idą do sądu po odszkodowanie, gdy nie są zadowoleni z usług prawnika. Nawet w przypadku mniejszych podmiotów skarga do samorządu zawodowego nie stanowi rekompensaty samej w sobie, a kontrahenci automatycznie domagają się odszkodowania. Ryzyko jest większe także z uwagi na medialność tego typu spraw i rozwój kancelarii odszkodowawczych.

Rośnie świadomość kancelarii

Wiedzę na temat ubezpieczeń budują także głośne wyroki dotyczące wysokich odszkodowań za błędy adwokatów i radców prawnych. Nagłośniona przez media sprawa prawnika z Łodzi, który miał ubezpieczenie na 1 mln zł, gdy uznane przez sąd roszczenie wynosiło 2 mln zł, uświadomiła środowisku ryzyko zawodowe. Brakującą kwotę prawnik musiał zapłacić z własnej kieszeni.

Umacnia się przekonanie, że polisa OC to nie tylko wymóg narzucony przez kontrahenta, ale realne narzędzie zabezpieczające kancelarie, a składka za polisę pozwala minimalizować ryzyko wykonywanego zawodu.

Suma gwarancyjna i odpowiedni zakres ochrony

By właściwie wybrać kwotę ubezpieczenia należy dokładnie przeanalizować projekty, w które zaangażowana jest kancelaria. Istotna jest nie tylko wartość kontraktów, ale także sposób obsługi kontrahenta – czy wymaga współpracy z innymi podmiotami (także adwokatami, radcami prawnymi czy doradcami podatkowymi, prowadzącymi własna działalność) lub przechowywania dokumentów kontrahenta.

Umowa generalna zawarta między KIRP a PZU i AXA daje radcom prawnym możliwość ochrony prowadzonej działalności w takim zakresie, w jakim tego potrzebują i na warunkach niedostępnych na rynku. Kancelarie prawne mogą ubezpieczyć się na dowolną sumę – umowa generalna przewiduje zawarcie umowy ubezpieczenia w wariancie claims made od 1 mln zł do 20 mln zł oraz w wariancie act committed od 250 tys. zł do 4 mln zł. Podmioty, które są zainteresowane wyższą sumą gwarancyjną mogą otrzymać ofertę na dowolną sumę, ale wtedy podlegają indywidualnej ocenie ryzyka.

Obowiązkowe OC bywa niewystarczające

Radcowie prawni posiadają ubezpieczenie OC obowiązkowe, zawierane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, którego koszt jest zawarty w ich składce członkowskiej. Trzeba mieć jednak świadomość, że obowiązkowe OC nie obejmuje niektórych ryzyk – np. współpracy z podwykonawcami i – co najważniejsze – nie chroni tych kancelarii, których forma prawna jest inna niż jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w wyborze polisy OC dla kancelarii, zapraszamy do kontaktu:

Milena Dynus

Kom: 882 102 221
Tel: 22 100 26 30