Szczególna odpowiedzialność księgowego

Odpowiedzialność księgowego za stan finansów podmiotu i rozliczenia z organami podatkowymi to nie tylko odpowiedzialność finansowa, ale także cywilna i karna. W zależności od formy zatrudnienia księgowy ponosi odpowiedzialność do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia w przypadku etatu lub do pełnej wysokości szkody w przypadku umowy zlecenia.

Często stosowaną sankcją jest mandat karno-skarbowy, którego wysokość zależy od wymiaru szkody, czyli kwalifikacji błędu jako wykroczenia skarbowego lub przestępstwa skarbowego. Do określenia wysokości mandatu pod uwagę brane są dochody księgowego, jego sytuacji osobista, rodzinna, stosunki majątkowe. Maksymalna wysokość mandatu wynosi obecnie 14 tys. zł.

Jakie najczęściej występują powody nałożenia kary?

  • nieterminowym składaniem deklaracji lub oświadczeń mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania (art. 56 § 4 k.k.s.),
  • uporczywym niewypłacaniem w terminie podatku (art. 57 § 1 k.k.s.),
  • narażeniem podatku na uszczuplenie poprzez podanie nieprawdy, zatajenie prawdy albo niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych przy składaniu deklaracji lub oświadczenia, jeżeli kwota niewpłaconego podatku nie przekracza ustawowego progu (art. 56 § 3 k.k.s.),
  • nieskładaniem w terminie wymaganej informacji podatkowej w przypadku mniejszej wagi (art. 80 § 4 k.k.s.),
  • wadliwym prowadzeniem ksiąg (art. 61 § 3 k.k.s.),
  • nierzetelnym prowadzeniem ksiąg w przypadku mniejszej wagi (art. 61 § 2 k.k.s.),
  • niewpłacaniem w terminie podatku pobranego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli kwota niewpłaconego podatku nie przekracza ustawowego progu (art. 77 § 3 k.k.s.).

Z racji wciąż zmieniających się przepisów i ich interpretacji księgowi są szczególnie narażeni w razie ewentualnych pomyłek w związku z rozliczeniem zmian zawartych w Polskim Ładzie. Skutki niedopracowanych przepisów mogą ujawnić się nawet za kilka lat. Chociaż pojawiają się informacje, że błędy wynikające z niewiedzy nie będą karane, warto rozważyć dodatkowe zabezpieczenie.

Ubezpieczenie OC księgowego

Ubezpieczenie księgowego to połączenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i ochrony prawnej. Zapewnia skuteczną ochronę wobec pracodawcy i organów skarbowych – nawet do 500 tys. zł.

Wysoka suma zabezpieczy roszczenia za czyste straty majątkowe wyrządzone pracodawcy w związku z wykonywaniem czynności księgowych lub koszt kar nałożonych przez skarbówkę. Polisa pokryje kary administracyjne, sądowe oraz inne kary pieniężne nałożone w wyniku postępowania karno-skarbowego lub karnego.

Ważnym elementem ochrony jest także pokrycie kosztów prawnika, ekspertyz, powołania biegłych oraz koszty postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego.

Zmiana w rozliczeniach i systemie podatkowym nie wpływa na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w razie wystąpienia szkody. Nadal polisa pokryje koszty ochrony prawnej oraz nałożonych mandatów. W ten sposób księgowi mogą zabezpieczyć swoje finanse, ale także wszechstronną pomoc prawną w razie dochodzenia lub konieczności udowodnienia braku winy lub nieumyślnego złamania przepisów.

Chociaż posiadanie ubezpieczenia nie jest obowiązkowe, to warto rozważyć dodatkowe zabezpieczenie, zwłaszcza że odpowiedzialność ciążąca na księgowych w sytuacji zmian podatkowych wzrosła. Koszt zminimalizowania ryzyka jest niewielki – polisę można wykupić już od 262 zł za rok ochrony.

W iExpert wniosek można złożyć szybko i wygodnie online, a w razie wątpliwości co do zakresu ubezpieczenia uzyskać fachową pomoc i doradztwo.

 

Sprawdź»

 

Masz pytania? Zadzwoń

502 913 569