Duża odpowiedzialność pośrednika

Ograniczeniu ryzyka działalności pośrednika nieruchomości służy ubezpieczenie zawodowe OC. Nie zawsze jednak chroni wszystkich zatrudnionych. Z odpowiedzialności są też zazwyczaj wykluczeni podwykonawcy, czyli osoby pracujące na własnej działalności gospodarczej.

Zdarza się jednak, że pośrednicy nieruchomości zlecają swoim pracownikom niektóre czynności pomocnicze – zgromadzenie dokumentacji czy wstępną weryfikację akt, sporządzanie urzędowych pism – które mogą spowodować błąd i narazić na roszczenie ze strony klienta. Pośrednicy, którzy zdecydowali się zatrudnić pracowników, mają ochronę w zakresie swojej polisy obowiązkowego OC Pośrednika Nieruchomości. Jednak ochrona nie obejmuje współpracowników i bywa ograniczona do kilku osób w przypadku niektórych ubezpieczycieli.

Szeroki zakres ochrony

Niezwykle istotne jest, że polisa OC pośrednika nieruchomości obejmuje szkody wyrządzone umyślnie przez pracowników oraz wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa – w tym przypadku większość ubezpieczycieli rezygnuje z prawa do regresu (czyli nie będzie żądać od pośrednika zwrotu wypłaconego odszkodowania).

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe ograniczają tę odpowiedzialność do kilku osób. Wykupując polisę OC pośrednika nieruchomości na przykład w Concordii konieczne jest wskazanie liczby zatrudnionych pracowników. Rozróżnienie jest progowe – standardowo polisa obejmuje do 5 pracowników, kolejny pułap to 6-15 pracowników i powyżej 15 zatrudnionych osób.

Takich progów nie wprowadza PZU, ubezpieczenie OC w PZU obejmuje automatycznie wszystkich pracowników, dlatego warto zwrócić uwagę na wybór sumy gwarancyjnej i dopasować ją do liczby zatrudnianych osób.

 

Pracownik a podwykonawca

Odpowiedzialność za pracowników ponosi pracodawca, a ewentualne roszczenie zostanie zaspokojone z polisy pracodawcy tylko wówczas, gdy pracownicy zatrudnieni są na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne.

Niestety ochroną nie są objęci podwykonawcy, czyli osoby współpracujące (na podstawie umowy o współpracy czy umowie agencyjnej) oraz osoby na kontraktach. Każde biuro nieruchomości, agencja pośrednictwa czy pośrednik nieruchomości, współpracujący w takiej formule – powinni mieć świadomość, że czynności pośrednictwa wykonywane przez podwykonawcę muszą być dodatkowo ubezpieczone i wyraźnie wskazane we wniosku o ubezpieczenie.

Taką opcję oferuje tylko PZU w ramach polisy OC dobrowolnej, a możliwości wyboru sumy są duże – można ubezpieczyć się od błędów podwykonawców od 50 tys. zł do 750 tys. zł. By ubezpieczyć podwykonawców w ramach OC dobrowolnego należy skontaktować się z naszym doradcą, który pomoże dopasować zakres polisy do potrzeb.

Praktyka pokazuje, że większość szkód w ubezpieczeniach zawodowych powstaje na skutek działania (lub zaniechania) pracowników lub podwykonawców, a nie przedstawicieli wolnych zawodów. Dlatego warto mieć świadomość, że ten aspekt ochrony jest niezwykle ważny, a świadomy dobór polisy uchroni przed ryzykiem wypłaty odszkodowania z własnych środków.

 

Potrzebujesz wsparcia? Nasz doradca pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia

Lidia Ciepińska
tel.: 22 646 42 42
tel.: 22 100 26 20

e-mail: lidia.ciepinska@iexpert.pl