Co obejmuje ubezpieczenie określonych czynności doradztwa podatkowego?

Ubezpieczenie określonych czynności doradztwa podatkowego obejmuje prowadzenie ksiąg podatkowych, ewidencji do celów podatkowych, sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie (czyli tzw. księgowość uproszczona). Ochrona ubezpieczenia OC dotyczy czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów.

Przykładem takich czynności mogą być:

  • prowadzenie KPiR
  • przygotowywanie deklaracji VAT
  • przygotowywanie deklaracji CIT
  • przygotowywanie zeznania rocznego PIT
  • prowadzenie karty podatkowej


Pamiętaj! W 2015 r. zmieniło się rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe OC biura rachunkowego obejmuje tylko pełną księgowość, tzn. prowadzenie ksiąg handlowych.

Właściwą ochronę biura prowadzącego określone czynności doradztwa podatkowego zapewni tylko ubezpieczenie OC dobrowolne.

jaka polisa dla biura rachunkowego

Jak zawrzeć OC dobrowolne biura rachunkowego?

Klienci, którzy posiadają w iExpert OC obowiązkowe biura rachunkowego, mogą w każdym momencie rozszerzyć ochronę o OC dobrowolne – polisa zostanie aneksowana.

Dobrowolne OC można także zawrzeć niezależnie od ubezpieczenia obowiązkowego, online w kilka minut. OBLICZ SKŁADKĘ >>

Koszt takiej polisy zaczyna się już od 85 zł za rok ochrony, w iExpert klienci mają do wyboru dwóch ubezpieczycieli: PZU i AXA. Ubezpieczenie można zawrzeć nawet na sumę 1 miliona zł.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej można dodatkowo rozszerzyć o szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz o odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód będących następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:

Adam Kaszubski
Kom: 502 913 569