Radca prawny, który prowadzi spółkę prawniczą lub współpracuje z podwykonawcami, by mieć pełną ochronę przed roszczeniami powinien zawrzeć nadwyżkowe ubezpieczenie OC kancelarii i spółek.

Radca prawny wybiera ubezpieczenie przez internet

Stabilna podstawa

Każdy członek KIRP w ramach opłacanej składki członkowskiej otrzymuje ochronę wykonywanych czynności zawodowych. Zapewnia ją obowiązkowe ubezpieczenie OC, które wszystkich radców obejmuje na tę samą sumę 100 000 euro + 250 000 euro.

Polisa zabezpiecza radcę także wówczas, gdy błąd popełnią aplikanci, praktykanci lub pracownicy zatrudnieni przez radcę na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Obowiązkowe OC jest zatem skutecznym zabezpieczeniem interesów radców prowadzących kancelarie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub pracujący na tzw. etacie.

Konieczna ochrona dla spółek

Powszechnie radcowie prowadzą działalność także w formie spółek – jawnej, partnerskiej lub komandytowej. Dlatego warto pamiętać, że obowiązkowe OC radcy prawnego nie zabezpiecza przed roszczeniami skierowanymi do spółki osobowej.

Wśród wielu radców panuje błędne przekonanie, że jeśli każda z osób tworzących spółkę lub zespół prawny posiada obowiązkowe ubezpieczenie, to pokryje ono straty w przypadku roszczenia. Niestety praktyka pokazuje, że w większości przypadków ubezpieczyciel nie uzna roszczenia, jeśli spółka nie posiada dedykowanej polisy.

Roszczenia wpływające do ubezpieczycieli najczęściej dotyczą: niezłożenia dokumentów w odpowiednim terminie, przedawnienia, niewłaściwej oceny dokumentu, wadliwie sporządzonego wniosku. Dobrze obrazuje to poniższy przykład.

Błąd pracownika, odpowiedzialność kancelarii

W sprawie cywilnej, której podjęła się jedna z kancelarii zapadł niekorzystny dla klienta wyrok sądu I instancji. Radca prawny sporządził apelację, a następnie przekazał ją do wysłania pracownikowi sekretariatu, wskazując termin na wysłanie apelacji. Niestety pracownik zapomniał wysłać dokumentów w terminie.

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania uzasadniając, że pracownik był zatrudniony przez kancelarię prowadzoną w formie spółki, która jest odrębnym podmiotem.

Odpowiedzialność radcy najczęściej rodzi się w ramach odpowiedzialności kontraktowej. Aby zaistniała musi powstać umowa pomiędzy sprawcą szkody a poszkodowanym. W sytuacji, gdy umowa na obsługę prawną, doradztwo czy zastępstwo procesowe została zawarta ze spółką, a nie z radcą prawnym, to ewentualne roszczenia kierowane będą wprost do spółki. Gdyż to spółka z reguły odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Ochrona na wyciągniecie ręki

Konieczność zapewnienia ochrony dla spółek prawnych nie jest nowością. Dlatego odpowiednie rozwiązania ubezpieczeniowe zostały zawarte w Umowie Generalnej KIRP – PZU SA, Warta SA i AXA SA, którą obsługuje iExpert.pl SA.

Gwarantuje ją ubezpieczenie OC nadwyżkowe kancelarii, które dostępne jest w dwóch wariantach: act committed lub claims made. Zwłaszcza wariant OC claims made warty jest uwagi – oprócz wysokich sum dostępnych (bez indywidualnej oceny ryzyka), ochrona obejmuje czynności wsteczne.

Polisa umożliwia wybór sumy gwarancyjnej, od 250 tys. zł, aż do 20 mln zł, co istotne spełnia wymogi postępowań przetargowych.

Ochrona pracowników i podwykonawców

Ubezpieczeniem można objąć pracowników, wspólników, współpracujących radców, adwokatów i doradców podatkowych.

Kwestia odpowiedzialności za podwykonawców jest istotnym czynnikiem ryzyka. Można wyeliminować wykupując rozszerzenie dostępne w ramach nadwyżkowego OC kancelarii. Radca może objąć ochroną dowolną liczbę podwykonawców, co ważne ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone przez osoby nie posiadające uprawnień do wykonywania zawodu, o ile radca lub spółka ponosi za nie odpowiedzialność. Sumę gwarancyjną mozna wybrać – od 100 tys. zł do 1 mln zł w ramach tego rozszerzenia.

W ramach OC kancelarii ochroną można objąć także zniszczenie, zagubienie czy kradzież dokumentów powierzonych przez klienta.

Bezkonkurencyjne rozwiązania dla KIRP

Podsumowując, Umowa Generalna oferuje szerokie spektrum ochrony bez względu na formę prowadzonej działalności, gwarantując ochronę znacznie powyżej rynkowego standardu.

Co istotne wszystkie ubezpieczenia można zawrzeć online. Wszelkie wątpliwości i pomoc w wyborze zakresu ubezpieczenia można otrzymać kontaktując się z konsultantami iExpert.pl, firmy odpowiedzialnej za obsługę Umowy Generalnej.

Tu można samodzielnie obliczyć składkę SPRAWDZAM >>

Milena Dynus
Kom: 882 102 221
Tel: 22 100 26 30
milena.dynus@iexpert.pl