Krótsze praktyki

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego zniosła obowiązek dwumiesięcznych praktyk w organach podatkowych – w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej i urzędzie kontroli skarbowej. Skróciła też trzykrotnie wymiar praktyk zawodowych – z dotychczasowych 18 miesięcy do pół roku. Osoby ubiegające się o tytuł doradcy podatkowego będą praktykować tylko po osiem godzin tygodniowo. Początkowo resort finansów chciał zwiększyć tygodniową liczbę praktyk do 16 godzin, aby złagodzić skutki zmian w ustawie o doradztwie podatkowym.

Na poczet praktyk zawodowych nadal będzie zaliczane zatrudnienie w określonych podmiotach, m.in. w izbie skarbowej, w spółce doradztwa podatkowego, w samorządowych służbach finansowych. Zmniejszy się jednocześnie wymagany czas zatrudnienia. Przykładowo w organach podatkowych wystarczający będzie rok (aktualnie dwa lata). Z kolei kandydatowi pracującemu w spółce doradztwa podatkowego będzie się zaliczać już po sześciu miesiącach (aktualnie dwa lata).

Zmiany z końcem października

Rozporządzenie z 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych (Dz.U. poz. 1401) – wejdzie w życie 30 października 2014 r.  Jednak ustawodawca nie znosi z przedstawicieli tej profesji obowiązku posiadania OC doradcy podatkowego.