Ubezpieczenie OC a praca w czasie pandemii

W czasie pandemii koronawirusa lekarze decyzją wojewody mogą zostać oddelegowani do pracy w szpitalu jednoimiennym. Mogą również zostać przesunięci w ramach oddziałów, skierowani do pracy na covidowych SOR-ach czy izolatoriach. Dla lekarzy to nie tylko ryzyko zarażenia, ale często także wykonywania świadczeń niezgodnych z ich specjalizacją. Czy w takiej sytuacji zadziała ochrona obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.09.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych.

W Rozporządzeniu nie ma wyłączenia odpowiedzialności ze względu na oddelegowanie lekarza do wykonywania zawodu na innym oddziale czy w szpitalu zakaźnym. Nawet jeśli ubezpieczenie OC obejmuje konkretną specjalizację, nie ma potrzeby aneksowania polisy.

Ochrona ubezpieczenia obejmuje również telemedycynę oraz odpowiedzialność za zakażenie pacjenta koronawirusem.

Ubezpieczenie lekarza w razie zachorowania na covid-19

Lekarz, u którego zostanie zdiagnozowana choroba covid-19 zostaje poddany izolacji. Nie można przewidzieć przebiegu choroby ani jak długo zarażony nie będzie zdolny do wykonywania pracy zawodowej. Niezależnie od przysługującego zasiłku chorobowego i dochodów, lekarz może dodatkowo zabezpieczyć się finansowo na czas choroby.
Ubezpieczenie utraty dochodu gwarantuje wypłatę świadczenia w razie choroby covid-19, bez względu na panującą pandemię i zwiększone ryzyko zarażenia wśród lekarzy.

Jak działa ubezpieczenie utraty dochodu?

Ubezpieczenie utraty dochodu lekarza działa w razie niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem lub chorobą, trwającą minimum 30 dni.
Świadczenie jest wypłacane od 1 lub 31 dnia zwolnienia, w zależności od wybranego wariantu. W praktyce oznacza to, że w przypadku 40 dniowego zwolnienia, w pierwszym wariancie ubezpieczony otrzyma świadczenia za każdy dzień od początku zwolnienia, czyli za 40 dni, a w wariancie drugim tylko za 10 dni. W obu wariantach obowiązują trzy sumy ubezpieczenia do wyboru:

  •  60 tys. zł
  • 120 tys. zł
  • 180 tys. zł

Wysokość składki zależy od wybranej sumy oraz wariantu wypłaty. Kalkulację można sprawdzić na wniosku online. Oblicz składkę>>

Warunki wypłaty świadczenia

Złożenie wniosku nie wymaga ankiety medycznej, a ochrona działa już od następnego dnia. Mimo braku karencji należy pamiętać, że z ochrony wyłączone są choroby powstałe, zdiagnozowane lub leczone w ciągu 6 miesięcy przed dniem zawarcia ubezpieczenia.

Warunkiem wypłaty świadczenia jest potwierdzenie niezdolności do pracy poświadczone zwolnieniem lekarskim lub w przypadku skierowania na izolację z powodu zakażenia koronawirusem, decyzja jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Niezdolność do pracy musi być nie krótsza niż 30 dni, jednak mogą składać się na nią różne jednostki chorobowe, poświadczone zwolnieniami lekarskimi. Zwolnienie lekarskie/ izolacja mogą być oczywiście przedłużane, o pierwszym zwolnieniu należy jednak poinformować ubezpieczyciela 14 dni od daty jego wystawienia.

Za każdy dzień niezdolności do pracy lekarz może otrzymać nawet 537 zł.

Jeśli na skutek choroby lub wypadku lekarz trwale będzie niezdolny do pracy, również zostanie wypłacone odszkodowanie w wysokości sumy, na jaką zostało wykupione ubezpieczenie.

Ubezpieczenie można kupić online, osobno lub w pakiecie 5 ubezpieczeń.

 

Sprawdź ofertę»

 

Masz pytania? Zadzwoń

502 913 541