ubezpieczenie pracowni architektonicznejSpełnienie wszystkich ustawowych wymogów, dotyczących udziału w postępowaniu przetargowym, z czym każde biuro projektowe zmierzyło się niejednokrotnie, wymaga ogromnej sumienności. Rzetelne przygotowanie opisu, wyceny projektu, zgromadzenie dokumentacji i jej terminowe złożenie… O ile kwestie przygotowania wycen, sposobu kalkulacji ceny były przez środowisko eksperckie często podnoszone i analizowane, o tyle zagadnienie zabezpieczenia wykonania umowy było dotąd traktowane po macoszemu.

Tymczasem przystąpienie do procedury nie oznacza tylko konieczności zweryfikowania swoich możliwości zawodowych. To także wymóg uwzględnienia kosztów związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Zalicza się do nich:

■ koszty ubezpieczenia OC działalności pracowni architektonicznej,

■ koszty gwarancji bankowych,

■ koszty gwarancji ubezpieczeniowych.

Składając oferty na wykonanie zamówienia publicznego, bezwzględnie należy szczegółowo zapoznać się z warunkami zamówienia. Brzmi to jak truizm, lecz warto przy tym zweryfikować nie tylko swoje możliwości zawodowe, ale również wspomniane koszty związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, czyli koszt ubezpieczenia OC działalności pracowni architektonicznej (lub koszt polisy kontraktowej – związanej wyłącznie z przedmiotem zamówienia). A także to czy bank lub ubezpieczyciel udzieli gwarancji należytego wykonania kontraktu, a jeżeli tak to… na jakich warunkach. Warto mierzyć siły na zamiary.

Jakie są możliwości dodatkowe zabezpieczenia? O tym w zakładce ubezpieczenia dla architektów oraz w najnowszym numerze dwumiesięcznika Zawód: Architekt opowiada Robert Popielarz Główny Specjalista ds. Ubezpieczeń iExpert.pl