Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmiany dotyczą m.in. pośredników i zarządców nieruchomości.

Ministerstwo chce przywrócić definicję pośrednictwa i zarządzania. Wyrzucono ją z ustawy dwa lata temu, kiedy deregulowano te zawody. Brak definicji przysparza w praktyce sporo problemów. Nie wiadomo bowiem, co dokładnie należy do czynności związanych z zarządzaniem oraz pośrednictwem.

Umowa w formie elektronicznej

Projekt przewiduje też możliwość zawierania umów pośrednictwa i zarządzania w formie elektronicznej. Wprowadzono też sankcje za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Umowa pośrednictwa lub zarządzania zawarta z klientem będzie nieważna, jeżeli zabraknie w niej informacji o umowie ubezpieczenia, tj. o jej numerze, nazwie ubezpieczyciela oraz okresie obowiązywania.

Brak OC – brak prowizji?

Obecnie zdarza się, że wykonujący ten zawód nie mają ubezpieczenia OC, choć jest obowiązkowe. Nie ma bowiem sankcji za jego brak. Ponadto projekt wprowadza obowiązek zamieszczania w operacie szacunkowym informacji o OC rzeczoznawcy majątkowego, który go sporządził. Jeżeli informacji o OC zabraknie, to tak jak w wypadku umów pośrednictwa i zarządzania operat będzie nieważny.

Ile kosztuje teraz obowiązkowe OC? Łatwo to sprawdzić korzystając z kalkulatora online.

OC pośrednika nieruchomości >>

OC zarządcy nieruchomości >>

 

Źródło: Rzeczpospolita