Urbaniści zaskarżając przepisy do Trybunału Konstytucyjnego powoływali się na naruszenie zasady proporcjonalności w ustawie deregulacyjnej. Dowodzili, że przepisy zamiast „ułatwić” dostęp do zawodu urbanisty doprowadziła do jego „likwidacji”.

Trybunał Konstytucyjny nie zgodził się ze stanowiskiem urbanistów. Nie dopatrzył się naruszenia konstytucji w tzw. drugiej transzy ustawy deregulacyjnej, która doprowadziła do likwidacji samorządu zawodowego zrzeszającej ok. 1,4 tys. urbanistów. Trybunał uznał, że skoro ustawodawca powołał samorząd zawodowy, to ma prawo go rozwiązać, a urbanista nie jest zawodem zaufania publicznego.

To pierwsze rozstrzygnięcie Trybunału dotyczące tzw. ustaw deregulacyjnych. Następni w kolejce na wyrok czekają notariusze, których wniosek trafił do TK w kwietniu ubiegłego roku. Kolejne grupy zawodowe rozważają czy nie zaskarżyć przepisów deregulujących.

Źródło: Rzeczpospolita