Czerwiec i przełom roku – czasem wznowień

Przełom maja i czerwca to miesiące, w których najwięcej podmiotów wznawia swoje ubezpieczenia, co wynika z daty publikacji rozporządzenia Ministra Finansów.

Przepisy weszły w życie 11 czerwca, co sprawia że wielu lekarzy w tym właśnie okresie wykupiło ubezpieczenie.

Osobisty kontakt z agentem

Lekarze to grupa zawodowa, która z uwagi na dużą aktywność zawodową, preferuje osobisty kontakt z agentem. Lekarze chętnie poszukują w internecie informacji i ofert, natomiast często brakuje im czasu na wypełnienie wniosku o ubezpieczenie i finalizację procesu.

Kompleksowa ochrona zawodu lekarza

Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC zawodu lekarza przekazujemy do dyspozycji agentów kompleksowy program ubezpieczeń dla lekarzy, który zapewnia ochroną zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Wśród rozwiązań, które ma do dyspozycji partner iExpert.pl jest:

Atrakcyjna składka – od 121 zł. W ofercie także ubezpieczenie dla lekarzy wykonujących zabiegi medycyny estetycznej oraz możliwość objęcia ochroną nieszczęśliwych wypadków z HIV i WZW.

Przeznaczone dla lekarzy pracujących na kontraktach i prowadzących indywidualną praktykę lekarską.

Ubezpieczenie skierowane dla lekarzy pracujących na umowę o pracę lub umowę zlecenie. Posiadamy szeroki wybór sum gwarancyjnych – od 50 tys zł do 1 mln zł. Bez indywidualnej oceny ryzyka. Składka już od 40 zł rocznie.

Opcjonalne rozszerzenie dla lekarzy, którzy wykonują zabiegi medycyny estetycznej. Bezkonkurencyjna oferta na rynku – z najniższą składką i szerokim zakresem ochrony.

Dodatkowe rozszerzenia o 100 tys. zł świadczenia jednorazowego w przypadku zakażenia HIV lub WZW podczas wykonywania zawodu lekarza. Składka od 89 zł.

Ubezpieczenie jest skierowane do: lekarzy, dentystów zarówno w ramach praktyki indywidualnej jak i umowy o pracę pielęgniarek, położnych personelu medycznego np.: ratownik medyczny, sanitariusz, fizjoterapeuta.

Wszystkie zdarzenia związane z z wykonywaniem zawodu, postępowanie dyscyplinarne i administracyjne, ubezpieczenia społeczne, prawo karne i wykroczenia, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, spory z NFZ, postępowanie cywilne, dane osobowe, prawo prasowe, naruszanie dóbr osobistych, nieruchomości.

Ubezpieczenie dla przedstawicieli wolnych zawodów z wysokimi sumami gwarancyjnymi – do 5 milionów złotych. Program przewiduje także tygodniowe świadczenie z tytułu utraty dochodu – do 10 tys. zł w przypadku czasowej niezdolności do pracy.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu.

Hubert Sobczyński
Kierownik ds. Klientów Strategicznych

kom. 604 788 686
e-mail: hubert.sobczynski@iexpert.pl

siec.iexpert.pl