Nie wszyscy muszą się ubezpieczyć!

Największa zmianą jest fakt, że nie wszystkie biura rachunkowe muszą się ubezpieczać. Obowiązek ten powstaje tylko wówczas, gdy biuro zajmuje się księgami rachunkowymi. Nie trzeba się ubezpieczać, gdy podmiot prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów lub wypełnia tylko deklaracje podatkowe (UWAGA: o ile nie posiada uprawnień np. doradcy podatkowego).

 

Jedna suma – 10 tys. euro

Druga kwestia to ujednolicenie sumy gwarancyjnej w polisie OC biura rachunkowego. Zamiast dotychczasowych trzech sum ustawodawca wprowadził jedną – w wysokości 10 tys. euro. Przelicznik sumy podanej w euro jest taki sam jak do tej pory – decyduje kurs ogłoszony przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta. Według średniego kursu euro z 2 stycznia 2015 r., wyniósł 4,3078 za euro, zatem minima 43 078 zł.

Po staremu

To co się nie zmienia, to termin powstania obowiązku ubezpieczenia, który podobnie jak do tej pory, powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności. Brak ubezpieczenia w tym przypadku skutkuje grzywną albo karą ograniczenia wolności. Co ważne, że nadal nie ma możliwości wykupienia OC biura rachunkowego wstecz.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów OC biura rachunkowego zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od 19 stycznia 2015 r.

 

Masz wątpliwości jak zawrzeć ubezpieczenie po wejściu w życie rozporządzenia? Skontaktuj się z naszym Doradcą Klienta:

Adam Kaszubski
kom. 502 913 569
tel. 22 100 26 07
e-mail: adam.kaszubski@iexpert.pl

 

źródło: Rzeczpospolita