Dofinansowane mogą być:

– obowiązkowe ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów praktyki zawodowej,

– dobrowolne ubezpieczenia OC lekarzy nie prowadzących działalności gospodarczej.

 

Prawo do zwrotu posiadają lekarze niezależnie od wyboru podmiotu ubezpieczyciela, ale tylko według zasad i do wysokości stawek zwrotu opisanych powyżej.

Ze zwrotu można skorzystać tylko w ramach jednego rodzaju ubezpieczenia i tylko z jednego tytułu ubezpieczeniowego obejmującego w sumie okres nie większy niż 12 miesięcy 2016 r. niezależnie od ilości i rodzajów posiadanych ubezpieczeń.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest:

– opłacenie w całości składki za ubezpieczenie,

– brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego,

– złożenie odpowiedniego wniosku wraz z dołączoną polisą ubezpieczeniową na rok 2016.
W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego zawartego przy udziale aplikacji na stronie www LIL zamiast polisy można dołączyć dowód wpłaty.

druk wniosku o częściowy zwrot składki na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy (pdf)

druk wniosku o częściowy zwrot składki na dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lekarzy (pdf)

Wnioski można składać najpóźniej do 31 stycznia 2017 roku w Biurze Izby w Lublinie lub w biurach delegatur.

Szczegóły dotyczące zasad zwrotów składki znajdą państwo w uchwałach jn.:

uchwała nr 77/2015/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w sprawie sfinansowania poprzez zwrot części opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie o.c. na rok 2016 z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów praktyki zawodowej

uchwała nr 78/2015/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w sprawie sfinansowania, poprzez zwrot, części opłaconej składki na dobrowolne ubezpieczenie o.c. na rok 2016 lekarzy nie prowadzących działalności gospodarczej