Jak działa ubezpieczenie? Polisa zapewnia kompleksową ochronę w ramach sprawowanej funkcji, ponieważ obejmuje nie tylko odpowiedzialność cywilną, ale również obronę prawną oraz zniszczenie, uszkodzenie lub utrata powierzonych dokumentów. Dodatkowo, każdy biegły może skorzystać z rozszerzenia o szkody związane z naruszeniem przepisów RODO. W ten sposób skonstruowana polisa w pełni chroni ubezpieczonego przed finansową odpowiedzialnością w razie popełnienia błędu.

  • odpowiedzialność cywilna – pokrycie kosztów odszkodowania do nawet 2 mln zł
  • obrona prawna  – koszty obrony sądowej, postępowania sądowego, powołania ekspertów
  • zniszczenie lub utrata dokumentów -pokrycie szkód do 10 tys. zł
  • naruszenie przepisów RODO – opcjonalne rozszerzenie – pokrycie kosztów kar administracyjnych do 200 tys. zł

Wniosek dostępny w pełni online pozwala na samodzielny wybór zakresu oraz sum ubezpieczeń. Polisę wysyłamy na wskazany adres email, a w razie wątpliwości telefonicznie doradzimy w wyborze najlepszej opcji.

OC biegłego sądowego to gwarancja zarówno dla biegłego, jak i każdej ze stron procesu, że w razie błędu ewentualne szkody zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. Ochronę gwarantuje największe polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe – PZU.

Szczegóły oferty oraz wniosek dostępne na naszej stronie: Sprawdź>>