„Oficjalnie rozpoczynamy współpracę z największym polskim towarzystwem ubezpieczeń oraz firmą iExpert, liderem rynku ubezpieczeń zawodowych. To historyczny moment dla naszej organizacji, który przekłada się na praktyczne korzyści dla Członków. Oferta jest dowodem na uważną obserwację branżowych potrzeb i ukłonem dla wszystkich tworzących PTS” – mówi Piotr Flejszar, dyrektor Biura ZG PTS.

W pakiecie dla PTS dostępnych jest pięć różnych ubezpieczeń. Każde można również wykupić osobno. Ważnym elementem programu jest nowatorska oferta ubezpieczenia od utraty dochodu. Umożliwia ona ochronę finansów stomatologów w razie wypadku lub zachorowania, co aktualnie niezwykle istotne, także na Covid-19. Poza tym pakiet obejmuje: OC obowiązkowe, OC dobrowolne, ubezpieczenie ochrony prawnej oraz NNW HIV/WZW.

„Ubezpieczenie zawodowe to podstawa w pracy z pacjentami. Odpowiednio dobrana ochrona zapewnia bezpieczeństwo finansowe w razie nieprzewidzianych okoliczności. Proponowany program obejmuje wszystkie ryzyka związane z codzienną pracą lekarzy dentystów, stomatologów, higienistek i asystentów stomatologicznych. Dzięki elastycznej ofercie, każdy członek PTS może dopasować zakres polisy do wymagań swojej pracy” – wyjaśnia Mirosław Bubnowski, prezes spółki iExpert.

Jaką ochronę w praktyce zyskują stomatolodzy? Obowiązkowe ubezpieczenie OC, zgodnie z rozporządzeniem MF, pokrywa szkody wyrządzone pacjentowi do wysokości 75 tys. EUR w przypadku jednego zdarzenia i 350 tys. EUR w przypadku wszystkich zdarzeń.

Ochronę można rozszerzyć, wykupując dodatkową polisę nadwyżkową – dobrowolne OC. Pozwala ona zwiększyć sumę ubezpieczenia nawet do 5 mln zł, zapewniając wypłatę odszkodowania, w razie roszczeń przekraczających sumę gwarancyjną w obowiązkowym OC. Rozszerza także ochronę ubezpieczenia poza terytorium Polski.

Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia z kolei pokrycie kosztów obsługi prawnej, w tym także reprezentację prawnika w sądzie oraz wszelkich kosztów postępowania sądowego. Do wyboru są dwie sumy ubezpieczenia: 100 tys. zł lub 500 tys. zł.

Ubezpieczenie NNW ekspozycji na ryzyko HIV i WZW obejmuje nieszczęśliwe wypadki podczas pracy oraz zwrot kosztów leczenia w sytuacji zakłucia, zadraśnięcia, rozcięcia, zadrapania, pogryzienia przez pacjenta. Oprócz lekarzy dentystów, do ubezpieczenia mogą przystąpić higienistki i asystenci stomatologiczni.

Lekarze ubezpieczeni od utraty dochodu z powodu czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, spowodowanej mogą liczyć na wypłatę świadczenia w wysokości nawet 537 zł dziennie, w zależności od wybranego wariantu. Zakres ochrony nie jest zależny od poziomu dochodów ani formy zatrudnienia. Wybrać można spośród trzech sum gwarancyjnych: 60 tys., 120 tys., 180 tys. zł. Składka roczna zaczyna już od 226 zł. Z oferty skorzystać mogą stomatolodzy prowadzący indywidualną praktykę a także pracujący na podstawie umów. PZU przed przystąpieniem do ubezpieczenia nie wymaga ankiety medycznej ani zaświadczenia o stanie zdrowia.

Wszystkie ubezpieczenia można kupić szybko i bezpiecznie przez internet. Każdy sam może obliczyć składkę, wypełnić wniosek i od razu zapłacić. Polisa jest wysyłana na email. iExpert zapewnia także stały kontakt z doświadczonymi doradcami, którzy służą pomocą przy wyborze zakresu ochrony oraz przy formalnościach związanych z zawarciem ubezpieczenia.

Szczegóły oferty na stronie www.pts.net.pl