Agenci, którzy chcieliby rozpocząć współpracę z iExpert.pl powinni mieć świadomość, że w produkcie wprowadzono wiele istotnych modyfikacji. Najważniejsza zmiana dotyczy obligatoryjności zawierania ubezpieczenia NNW. Dotychczas, by móc zawrzeć ubezpieczenie utraty dochodu, konieczne było wykupienia choćby minimalnej sumy od NW. Aktualnie klient może ubezpieczyć się tylko od ryzyka utraty dochodu z powodu wypadku i choroby.

Dostosowana do realiów, w efekcie korzystniejsza dla klienta, jest także definicja dochodu i przychodu – dla osób samozatrudnionych jak i tych pozostających na etacie. Sprecyzowana definicja choroby – to kolejna ze zmian, której zadaniem jest ułatwienie procesu likwidacji szkód. Kluczowe jest kwalifikowanie klienta do czasowej niezdolności do pracy na podstawie dokumentu zwolnienia L4.

Produkt, w nowej odsłonie, został wdrożony do systemu, dzięki temu każdy agent może w dowolnej chwili skalkulować składkę dla klienta, złożyć wniosek i wydrukować polisę. Modyfikacje, które szczegółowo regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty dochodu weszły w życie z dniem 27 czerwca.

 

Najważniejsze zmiany w produkcie:

  1. Klient może wybrać jedynie ryzyko czasowej niezdolności do pracy w zawodzie, bez konieczności zakupienia ochrony NW na wypadek śmierci;
  2. Nowa definicja dochodu rocznego – dla osób samozatrudnionych jak i tych pozostających na etacie;
  3. Uzupełnienie definicji choroby – wskazanie informacji o dokumencie zwolnienia L4, które wystarczy aby kwalifikować klienta do czasowej niezdolności do pracy;
  4. Dodanie informacji o procedurze reklamacyjnej;
  5. Modyfikacja wyłączeń odpowiedzialności;

 

Osoby, które chciałyby współpracować w zakresie oferowania ubezpieczenia utraty dochodu Lloyd’s zapraszamy do kontaktu:

Hubert Sobczyński
Kierownik ds. Klientów Strategicznych
kom. 604 788 686
e-mail: hubert.sobczynski@iexpert.pl