Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

Biura Płatnicze pod nadzorem KNF

W związku z ogłoszeniem w dniu 23 września br. w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, niektóre podmioty świadczące usługi płatnicze zostaną objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w celu ochrony klientów korzystających z ich usług oraz kontroli działalności pod kątem zgodności z przepisami.

Biura Usług Płatniczych podlegają obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia

 Biura i Instytucje Usług Płatniczych, których miesięczna wartość transakcji nie przekracza 500 tys. euro (zgodnie z obowiązującym kursem jest to 2 232 000 złotych) i które wykonują jedynie usługę przekazu pieniężnego na terytorium RP, będą podlegały obowiązkom rejestracyjnym, sprawozdawczym oraz dotyczącym zawarcia umowy ubezpieczenia lub gwarancji bankowej, a także niekaralności osób zarządzających.

Warunki świadczenia usług płatniczych oraz prawa i obowiązki uczestników obrotu:

 – konieczność wniesienia kapitału założycielskiego w wysokości od 20 tys. euro do

125 tys. euro w zależności od zakresu usług;

 – posiadanie funduszy własnych dostosowanych do podejmowanego ryzyka, zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością;

 – posiadanie ubezpieczenia lub gwarancji bankowej zapewniającej wypłatę środków w razie niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji, zleconych przez klientów;

 – instytucja płatnicza ponosi odpowiedzialność za działania agentów i podmiotów, z którymi zawarła umowę;

 – osoba zarządzająca biurem nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;

 – warunkiem jest wpis do rejestru, prowadzonego przez KNF oraz zawarcie umowy ubezpieczenia lub gwarancji bankowej zapewniającej wypłatę środków w razie niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji (konieczne jest złożenie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy w KNF).

 Do 24.IV.2012r. każde Biuro Płatnicze musi uzyskać zezwolenie z czym wiąże się wykupienie polisy.

Wszyscy świadczący usługi BUP zobowiązani są do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Sprawdź szczegółową ofertę ubezpieczenia OC

05.04.2012 godz. 11:51
Komentarze: 0