Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

Wspólnik ze spółki cywilnej musi posiadać ubezpieczenie rzeczoznawcy majątkowego

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC zawodowego rzeczoznawców majątkowych, dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa. Nadal pojawia się jednak wiele pytań dotyczących obowiązkowego OC. Najwięcej wątpliwości budzi, chyba najbardziej popularna forma prowadzenia działalności wśród rzeczoznawców, tj. spółka cywilna – a konkretnie konieczność posiadania ubezpieczenia zawodowego przez wspólników.

OC rzeczoznawcy

 

Dotychczas wiele firm uznawało, że aby spełnić obowiązek ubezpieczenia, wystarczy zakupienie polisy przez jednego ze wspólników.

Wątpliwości rozwiewa oficjalna interpretacja PZU, która opiera się na art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Według ustawy za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Wobec przyznania wspólnikom spółki cywilnej statusu przedsiębiorcy, każdy z nich jest zobowiązany do spełnienia określonych w prawie obowiązków przewidzianych dla przedsiębiorców.

Zgodnie z wykładnią ubezpieczyciela, decydując się na założenie firmy w formie spółki cywilnej każdy ze wspólników powinien wykupić obowiązkowe OC rzeczoznawcy majątkowego. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, mają ją tylko wspólnicy, dlatego w przypadku powstania szkody, roszczenia nie mogą być kierowane do spółki, ale do wszystkich wspólników lub do jednego z nich wybranego przez poszkodowanego.

Status zawodowy wspólników nie ma znaczenia. Przedsiębiorcy, którzy nie są rzeczoznawcami majątkowymi, a tworzą spółkę cywilną także powinni posiadać obowiązkowe ubezpieczenie. Fakt, że przedsiębiorca nie jest rzeczoznawcą majątkowym nie zwalnia go z odpowiedzialności, ponieważ czynności wykonywał rzeczoznawca zatrudniony przez spółkę. Zatem osoby, które nie posiadają polisy OC ryzykują tym, że w przypadku roszczenia będą pokrywać straty z własnego majątku. Plusem takiej sytuacji jest fakt, że koszt takiej polisy może stanowić koszt dla spółki, więc można ją zaliczyć do kosztów działalności.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Iwona Pawelec
kom. 502 913 553
tel.: 22 646 42 42
e-mail: iwona.pawelec@iexpert.pl

 

05.11.2015 godz. 10:57
Komentarze: 0

Dodaj komentarz