Dotychczas wiele firm uznawało, że aby spełnić obowiązek ubezpieczenia, wystarczy zakupienie polisy przez jednego ze wspólników.

Wątpliwości rozwiewa oficjalna interpretacja PZU, która opiera się na art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Według ustawy za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Wobec przyznania wspólnikom spółki cywilnej statusu przedsiębiorcy, każdy z nich jest zobowiązany do spełnienia określonych w prawie obowiązków przewidzianych dla przedsiębiorców.

Zgodnie z wykładnią ubezpieczyciela, decydując się na założenie firmy w formie spółki cywilnej każdy ze wspólników powinien wykupić obowiązkowe OC rzeczoznawcy majątkowego. Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, mają ją tylko wspólnicy, dlatego w przypadku powstania szkody, roszczenia nie mogą być kierowane do spółki, ale do wszystkich wspólników lub do jednego z nich wybranego przez poszkodowanego.

Status zawodowy wspólników nie ma znaczenia. Przedsiębiorcy, którzy nie są rzeczoznawcami majątkowymi, a tworzą spółkę cywilną także powinni posiadać obowiązkowe ubezpieczenie. Fakt, że przedsiębiorca nie jest rzeczoznawcą majątkowym nie zwalnia go z odpowiedzialności, ponieważ czynności wykonywał rzeczoznawca zatrudniony przez spółkę. Zatem osoby, które nie posiadają polisy OC ryzykują tym, że w przypadku roszczenia będą pokrywać straty z własnego majątku. Plusem takiej sytuacji jest fakt, że koszt takiej polisy może stanowić koszt dla spółki, więc można ją zaliczyć do kosztów działalności.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Iwona Pawelec
kom. 502 913 553
tel.: 22 646 42 42
e-mail: iwona.pawelec@iexpert.pl