Każde biuro usług płatniczych może zobowiązać iExpert.pl do przekazania oryginału polisy obowiązkowej OC do KNF już na etapie złożenia wniosku.

Jest możliwe dzięki systemowi za pośrednictwem którego składany jest wniosek o polisę. Po obliczeniu składki, wybraniu płatności składki pojawi się możliwość przekazania upoważnienia iExpert.pl – jest to ostatnie z okienek, które zatytułowane jest „Upoważnienie do zgłoszenia w KNF zawarcia umowy ubezpieczenia upoważnienie dla iExpert.pl”.

 

Jak wygląda to technicznie?

Każde biuro, które zdecyduje się na takie rozwiązanie przekazuje iExpert.pl upoważnienie do zgłoszenia w KNF zawarcia umowy ubezpieczenia. Polisa drukowana jest wówczas w dwóch egzemplarzach. Polisa jest przekazywany do KNF, druga z pieczątką wpływu z biura podawczego KNF wysyłana jest pocztą do klienta jako dowód potwierdzający spełnienie obowiązku ustawowego.

 

Korzyści dla biura płatniczego

Przekazanie polisy do KNF zminimalizuje ryzyko nałożenia mandatu na biura usług płatniczych. A przyznawane kary są niemałe – za jeden dzień spóźnienia KNF może nałożyć nawet 500 zł mandatem. Maksymalna kara określona w ustawie to aż 100 tys. zł zł – art. 125, Ust. 7 ustawy o usługach płatniczych.

Przypominamy, że średni mandat nałożony na biura usług płatniczych w 2015 roku wyniósł prawie 900 zł Czytaj dalej >>

Przypominamy: Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, biura płatnicze mają względem Komisji Nadzoru Finansowego określone obowiązki. Jednym z nich jest złożenie dokumentów potwierdzających zawarcie pierwszej oraz każdej kolejnej umowy gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia najpóźniej w terminie 7 dni od jej zawarcia (Art. 125 Ust. 6 ustawy o usługach płatniczych).